Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Communiceren32139/2853/2223/1/50
Studiegids

Communiceren

32139/2853/2223/1/50
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer als Communiceren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Stevens Wouter
Andere co-titularis(sen): Joncheere Zoë, Maes Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Communiceren behandelt de sociale en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor een functie in de IT-sector.
Het olod Communiceren bereidt voor op het opstellen van documentatie en het communiceren in teamverband.

OLR-Leerdoelen (lijst)

08: Samenwerken: Werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten. Zoekt mee naar oplossingen om problemen te vermijden.
De student gebruikt correcte communicatievaardigheden in een vergadering.
De student beoordeelt de samenwerking met medestudenten aan de hand van een peerreviewdocument. 
09: Communiceren: Verzamelt informatie, communiceert en rapporteert efficiënt over het geleverde werk, afgestemd op het doelpubliek. Gebruikt hiervoor ook het gepaste anderstalige vakjargon.
De student geeft een professionele presentatie.
De student communiceert mondeling over het geleverde werk, aangepast aan de doelgroep.
De student rapporteert schriftelijk over het geleverde werk, aangepast aan de doelgroep. 
De student documenteert zijn/haar werkzaamheden.

Leerinhoud

Basisprincipes van synchrone communicatie:

 • Feedback geven en ontvangen
 • Gesprekstechnieken
 • Teamwerking
 • Vergadertechnieken (notuleren, rapporteren, presenteren)

Basisprincipes van asynchrone communicatie:

 • Documenteren
 • E-mailvaardigheden
 • Overlegplatformen gebruiken

Basisprincipes van solliciteren:

 • CV opmaken
 • Motivatiebrief schrijven
 • Sollicitatiegesprek

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)7,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)17,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)54,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)7,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)17,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00Deelcijfer behaald door individuele opdrachten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Deelcijfer behaald door individuele opdrachten.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Deelcijfer behaald door opdrachten in groep. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen.

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatieactiviteiten is verplicht.

Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek, ...

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Je contacteert tevens de lector en eventuele teamleden (indien groepswerk) via mail van je afwezigheid vóór aanvang van de evaluatie-activiteit.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch en/of didactisch mogelijk is.

De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.
Monitoraat (dagtraject)
Deelname aan het monitoraat is vrijblijvend. Indien niet geslaagd op tussentijdse proeven, is deelname aan monitoraat sterk aangeraden.