Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Software Testing32223/2853/2223/1/93
Studiegids

Software Testing

32223/2853/2223/1/93
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat programmeren, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Maes Sven, Sturm Dimitri, Van den Poel Jan
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Programmeren OF eerder ingeschreven voor Objectgeoriënteerd Programmeren_A) OF simultaan te volgen met Programmeren.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Software Testing behandelt de toepassing van testframeworks, mockobjecten en Test-Driven Development (TDD).
Het olod Software Testing bereidt voor op het toepassen van testingprincipes in het ontwikkelen van web- of softwareapplicaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

06: Verbeteren: Gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze, na bespreking met de softwareontwikkelaar, analist en/of projectleider, op basis van ontvangen feedback van de gebruikers.
De student gebruikt de geschikte testtools.
De student past TDD toe aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld.
De student licht het belang van verschillende testen toe.
De student benoemt de eigenschappen van de verschillende testen.
De student omschrijft testtechnieken en hulpmiddelen (tools) die gebruikt worden tijdens het testen.
De student licht het nut van Test-Driven Development toe.
De student licht het nut van Behavior-driven development toe.
De student past Behavior-driven development toe aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld.

Leerinhoud

Basiskennis over testing en debugging:

  • Inleiding tot testen en debuggen
  • Unit testing (mocking)
  • Geautomatiseerde UI testing (selenium)
  • Test-driven development
  • Behavior-driven development
  • Integration testing

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)52,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.