Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Web Frameworks26543/2853/2223/1/03
Studiegids

Web Frameworks

26543/2853/2223/1/03
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Charleer Sven, Maes Sven, Similon Andie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Webontwikkeling OF simultaan te volgen met Webontwikkeling.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Web Frameworks behandelt de ontwikkeling van webapplicaties in de meest gebruikte frameworks.
Het olod Web Frameworks bereidt voor op het ontwikkelen van volledige webapplicaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Ontwerpen: Maakt op basis van de analyse een onderbouwd voorstel van het ontwerp, de programmeertaal en -methodiek en stemt hiervoor af met de softwareontwikkelaar, analist en/of projectleider. Houdt rekening met de vooropgestelde methodiek en doelstellingen tijdens de uitvoering van het project.
De student ontwerpt een web applicatie op basis van een functionele analyse.
04: Opleveren: Is medeverantwoordelijk voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
De student kan een web applicatie testen, debuggen en performance problemen oplossen
03: Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
De student maakt web applicaties in react js
De student maakt componenten met properties, hooks en states
De student maakt gebruik van een routing library voor een applicatie met meerdere pagina’s
De student maakt componenten die met elkaar communiceren aan de hand van een gedeelde state
De student maakt web applicaties te gebruik maken van externe web services
De student bouwt een user interface met gebruik van een UI component library
De student kan herbruikbare componenten bouwen
De student begrijpt de React Component Lifecycle
De student gebruikt GIT bij de ontwikkeling van het project

Leerinhoud

Verdiepen van kennis in het schrijven van webapplicaties o.b.v. frontend frameworks.

Basiskennis van een React.js applicatie:

 • Combineren van HTML, CSS en JSX
 • Schrijven van eigen functional components
 • Doorgeven van data via properties
 • Lifecycle van een React Component (useEffect hook)
 • Gebruik van React Router
 • Controlled en uncontrolled components
 • Event- en callback handlers
 • Stijlen van componenten

Beheren van de status van de applicatie

 • Beheren van state van een component
 • Manieren van state delen tussen verschillende componenten (context, redux,...)
 • Uitvoeren van API calls

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)66,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.