Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
MobileĀ 32227/2853/2223/1/35
Studiegids

MobileĀ 

32227/2853/2223/1/35
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Charleer Sven, Maes Sven, Similon Andie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Webontwikkeling OF simultaan te volgen met Webontwikkeling) EN (eerder ingeschreven voor Web Frameworks OF simultaan te volgen met Web Frameworks).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Mobile behandelt het creëren van een mobiele app met behulp van React Native.
Het olod Mobile bereidt voor op het creëren van mobiele apps.

Begincompetenties (tekst)

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Ontwerpen: Maakt op basis van de analyse een onderbouwd voorstel van het ontwerp, de programmeertaal en -methodiek en stemt hiervoor af met de softwareontwikkelaar, analist en/of projectleider. Houdt rekening met de vooropgestelde methodiek en doelstellingen tijdens de uitvoering van het project.
De student maakt in groep een React Native app vertrekkend van een functionele analyse.
De student ontwerpt een mobiele app vertrekkend van een functionele analyse.
04: Opleveren: Is medeverantwoordelijk voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
De student werkt met GIT.
10: Documenteren: Documenteert de zelf ontwikkelde applicaties op een adequate en overzichtelijke manier gebruikmakend van een kennisdatabank en volgens de afspraken binnen het bedrijf. Geeft kwalitatieve input voor de gebruikershandleidingen, referentiegidsen en online hulpbronnen.
De student stelt een draaiboek voor oplevering en installatie op.
01: Plannen: Bereidt de realisatie van een softwareproject voor.
De student zet de juiste programmeerstructuur op o.b.v. het ontwerp.
03: Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
De student gebruikt React Native plug-ins.
De student configureert de React Native Build.
De student maakt een React Native app.
De student werkt met Styles in React Native.
De student gebruikt Platform API's in React Native.
De student maakt een React Native app vertrekkend van een functionele analyse.
De student werkt met Components for Mobile in React Native.
05: Uitvoeren kwaliteit: Programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
De student volgt de coding conventions voor het ontwikkelen van mobiele applicaties.

Leerinhoud

Bouwen van cross platform apps in React Native:

 • JSX, Core Components
 • Absolute positioning en Flexbox
 • Custom components en properties
 • Conditions en loops in JSX
 • State Management
 • Scrollable views
 • Routing en Navigatie
 • Hooks
 • AsyncStorage
 • Native Components

Basiskennis over smartphone-specifieke onderdelen in webontwikkeling:

 • GPS
 • Gyroscoop
 • Camera

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)52,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.