Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Datacom & Netwerken33694/2840/2223/1/49
Studiegids

Datacom & Netwerken

33694/2840/2223/1/49
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Willemen Vaya
Andere co-titularis(sen): Livens Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Datacom & netwerken behandelt het vakjargon en de algemene principes die worden gehanteerd voor een geslaagde communicatie in een TCP/IP-gebaseerd netwerk.
Het olod Datacom & netwerken bereidt voor op het communiceren in het correcte vakjargon over de implementatie en het onderhoud van een client-server architectuur. Ook bereidt het olod voor op het troubleshooten van de end-to-end communicatie in een TCP/IP-netwerk door het maken en analyseren van netwerktraces en het simuleren van netwerken in Packet Tracer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student beschrijft de taak van de lagen in het OSI model.
De student beschrijft de voor- en nadelen van verschillende netwerktopologi├źn.
De student plaatst de meest courante protocollen en netwerk devices in het TCP/IP-model op de juiste laag.
De student verklaart de belangrijkste eigenschappen van network hosts.
De student verklaart de werking van de meest courante protocollen in een TCP/IP-netwerk.
De student verwoordt het verschil tussen verbindingsgerichte en verbindingsloze communicatie.
De student gebruikt een simulatietool en een netwerksniffer om het gedrag van hosts en connectivity devices te monitoren en, indien nodig, te troubleshooten of verbeterpunten voor te stellen.
De gegradueerde installeert, configureert en test professionele netwerkinfrastructuur volgens de noden van de organisatie op basis van een bestaand plan.
De student verklaart de belangrijkste eigenschappen van intermediary networking devices.
De student selecteert connectivity devices voor een gegeven situatieschets (broadcast domains versus collision domains).
De student werkt met een netwerksniffer en analyseert en interpreteert aan de hand hiervan het gedrag van de behandelde protocollen.
De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student configureert de infrastructuurservices DNS en DHCP in een gesimuleerde omgeving (Packet Tracer).
De student configureert TCP/IP-netwerkinterfaces van netwerkhosts om te kunnen functioneren in een eenvoudig netwerk.
De student werkt met IPv4 adressen.
De student werkt met IPv6 adressen.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student verklaart de wisselwerking en mogelijke impact die verschillende netwerkservices in een TCP/IP-netwerk op elkaar kunnen hebben.
De student detecteert en remedieert netwerkproblemen in een netwerk van beperkte complexiteit aan de hand van een gestructureerd model en gebruikmakend van de correcte tools.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student evalueert en interpreteert het design.
De student past in het design de best practices van gestructureerd bekabelen toe.
De student werkt een fysiek netwerkdesign uit.

Leerinhoud

Datacommunicatiemodellen

 • ISO/OSI
 • TCP/IP
 • Situering netwerkcomponenten (hub, switch, router, gateway)
 • Vakjargon


TCP/IP uitdieping:

 • Fysieke adressering
 • IPv4-adressering
 • IPv6-adressering
 • Poortnummers
 • TCP/IP-parameters instellen en begrijpen
 • Relevante applicatielaagprotocols in het kader van programmeren (DNS, HTTP, HTTPS, TLS, FTP etc.)
 • Mogelijk problematische netwerkdiensten voor client-server / servicegebaseerde applicaties (NAT, remote-accesstechnieken, firewalls, proxy etc.) 
 • Browserwerking en browserinstellingen
 • Proxy'ing
 • Cookies


Netwerkconfiguratie:

 • Clients configureren volgens opgelegde specificaties
 • Clients configureren volgens zelf uitgewerkte adresseringsschema's
 • Clients configureren conform reeds aanwezige netwerkservices 


Troubleshooting:

 • Basis toolset voor elementaire troubleshooting (ping, tracert, netstat, nslookup, dig etc.)
 • Terugkoppelen van geziene TCP/IP-concepten (theorie) naar ter beschikking gestelde netwerktraces
 • Maken van netwerktraces in een volledig geconfigureerde en beheerste testset-up
 • Gesimuleerde foute configuraties evalueren en remediëren aan de hand van een gestructureerde methodologie
 • Netwerksniffer gebruiken
 • Simulatietool gebruiken
 • Visualiseren en interpreteren van netwerkgedrag
 • Analyseren van problemen
 • Formuleren van besluiten / verbeterpunten
 • Remediëren van problemen / implementeren van verbeterpunten
 • Documenteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)36,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)105,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)36,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)93,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatieactiviteiten is verplicht.

Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek, ...

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Je contacteert tevens de lector en eventuele teamleden (indien groepswerk) via mail van je afwezigheid vóór aanvang van de evaluatie-activiteit.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch en/of didactisch mogelijk is.

De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.