Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Communicatievaardigheden 15239/2855/2223/1/49
Studiegids

Communicatievaardigheden 1

5239/2855/2223/1/49
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Boens Annelien, De Craene Charis
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Communicatievaardigheden 1 behandelt onder meer het op een efficiënte manier leren e-mailen, telefoneren, presenteren en vergaderen in het Nederlands. De correcte interpretatie van beroepsinstructies en -procedures en het gebruik van sociale media met betrekking tot het solliciteren komen ook aan bod. 
Het olod Communicatievaardigheden 1 bereidt voor op het professioneel communiceren in de beroepscontext.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Communiceren: communiceert effectief en zakelijk over de logistieke processen waarbij hij betrokken is zowel intern als extern in de gangbare bedrijfstaal.
De student voert een standaard zakelijk en professioneel telefoongesprek in het Nederlands
De student beantwoordt standaard e-mails op een professionele manier waarbij hij/zij de e-mailetiquette toepast
De student solliciteert schriftelijk in het Nederlands op een adequate manier
De student solliciteert mondeling in het Nederlands op een adequate manier
De student hanteert een professionele houding tijdens de zakelijke communicatie
De student gebruikt het juiste vakjargon in het Nederlands binnen het gebied van transport en logistiek
De student duidt cijfers, data en hoeveelheden aan en schrijft ze voluit in het Nederlands
De student verzorgt taal, spelling en woordgebruik in het Nederlands
De student maakt een actueel cv aan op sociale media in het Nederlands
De student stelt zichzelf mondeling professioneel voor in het Nederlands
De student stelt zichzelf schriftelijk professioneel voor in het Nederlands
De student interpreteert beroepsinstructies en -procedures
De student neemt actief deel aan een vergadering in het Nederlands
De student stelt de notulen van een vergadering op in het Nederlands

Leerinhoud

• Zakelijk schrijven: cv, sollicitatiebrief, e-mails, presentaties,…
• Zakelijk communiceren mondeling: telefoongesprekken, presenteren, converseren,…
• Professionele beroepshouding en klantgericht zijn
• Gebruik van nieuwe en sociale media voor o.a. sollicitatie
• Correct taalgebruik van het Nederlands zowel schriftelijk als mondeling
• Interpreteren van professionele opdrachten, procedures en instructies

Studiematerialen (lijst)

Taalsoftware eXplioVerplicht
Wat ze je op het werk niet vertellen. Alles over soft skills.Verplicht
  • Auteur: Gitte Dockx/Tom Goossens

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gebruik van materiaal ontwikkeld door de lector.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel gebeurt verspreid over het semester. Dat betekent dat de taken en toetsen zullen worden afgeleverd en afgelegd op verschillende tijdstippen binnen het semester. Aanwezigheid is aanbevolen. Indien een student gewettigd afwezig is, kan hij of zij de toets of taak inhalen op een met de lector overeengekomen moment. Om organisatorische redenen kan dit echter slechts één maal per semester.