Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Professionele vaardigheden 19815/2855/2223/1/45
Studiegids

Professionele vaardigheden 1

9815/2855/2223/1/45
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Serneels Elke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Professionele vaardigheden 1' bereidt voor op een eerste kennismaking met het werkveld. 

Het olod 'Professionele vaardigheden 1' behandelt de transportmodaliteiten die voor de Antwerpse haven de belangrijkste zijn: wegtransport & maritiem transport.

Het olod 'Professionele vaardigheden 2' behandelt de overige transportmodaliteiten om de studenten een volledig beeld te geven van de transportsector, nl. binnenvaart, spoorvervoer en luchtvaart.

Het olod 'Professionele vaardigheden 2' bouwt verder op de kennis verworden in 'Professionele vaardigheden 1'.

De student dient rekening te houden met een budget van +- 35 euro voor het inplannen van bedrijfsbezoeken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Theoretische logistieke kennis: past algemene theoretische logistieke kennis toe in de domeinen transport en magazijnbeheer en schat de invloed in van andere processen en schakels van de logistieke keten op de logistieke processen waarbij de gegradueerde zelf betrokken is.
De student definieert basisbegrippen i.v.m. warenkennis
De student maakt berekeningen i.v.m. gewicht en volume in functie van transport
De student definieert begrippen i.v.m. economie en aardrijkskunde in functie van een logistieke en economische omgeving
De student beschrijft de voordelen van de nabijheid van een wereldhaven
De student definieert de basisbegrippen van transportgeografie
De student definieert basisbegrippen i.v.m. transport

Leerinhoud

De student geeft blijk van voldoende achtergrondkennis van volgende onderwerpen:

 • Gechiedenis van de internationale handel en de impact van internationale handel binnen de transport/logistieke sector
 • Inzicht in de mondiale transportgeografie
 • Het economische belang van de nabijheid van een wereldhaven
 • Soorten goederen en verpakkingen
 • Incoterms

De student kan volgende zaken in de praktijk toepassen:

 • Berekeningen maken op basis van volume en gewicht naargelang de transportmodaliteit
 • Reglementering i.v.m. internationale handel bij het oplossen van een casus
 • Opmaken van vervoersdocumenten in het kader van een casus
 • Incoterms in het kader van een casus

De volgende transportmodaliteiten komen hoofdzakelijk in professionele vaardigheden 1 aan bod:

 • Wegvervoer
 • Maritiem transport

Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gebruik van materiaal ontwikkeld door de lector.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
AcademiejaarProjectopdracht20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00