Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Veiligheid5720/2855/2223/1/10
Studiegids

Veiligheid

5720/2855/2223/1/10
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): de Ruijter Annelies
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 64,00

Korte omschrijving

Het olod Veiligheid benadert veiligheid in de transport- en logistieke sector vanuit een technisch, organisatorisch en gedragsperspectief. Door sterk te focussen op gedrag krijgen de studenten meer inzichten in de verleidingen om onveilig te handelen en hefbomen om veilig gedrag te installeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

09WV: Operationele afhandeling belading: werkt mee aan de operationele afhandeling van de belading in het wegvervoer, rekening houdend met de technische en veiligheidsaspecten.
De student past de veiligheidsvoorschriften in verband met de verschillende goederen toe in functie van transport en opslag
De student somt de verschillende aspecten van veiligheid en hygiëne op
De student consulteert de geschikte bronnen i.v.m. de immer evoluerende wetgeving
De student benoemt de verschillende veiligheidsmaatregelen voor de verschillende vervoersmodi
De student reflecteert over de competentieverwerving i.v.m. veiligheid op de werkplek
De student past de hygiënevoorschriften in verband met de verschillende goederen toe in functie van transport en opslag

Leerinhoud

• Praktische toepassing van gevarenidentificatie in de transport- en logistieke sector
• Algemeen inzicht in het wettelijk kader
• De factor gedrag binnen veiligheid
• Veiligheid op de arbeidsplaats en persoonlijke beschermingsmiddelen
• Veiligheidsmaatregelen voor de verschillende vervoersmodi

Studiematerialen (lijst)

Eerstelijns leidinggevende en veilig werkgedragVerplicht
  • Auteur: Juni Daalmans

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gebruik van materiaal ontwikkeld door de lector, gebaseerd op:

  • handboek Welzijn op het werk (PVI)
  • codex over welzijn op het werk
  • ARAB
  • juridische bronnen over veiligheid voor transport en opslag 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarPortfolio10,00
AcademiejaarProjectopdracht40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks10,00