Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bedrijfsprocessen: algemeen32269/2855/2223/1/91
Studiegids

Bedrijfsprocessen: algemeen

32269/2855/2223/1/91
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): De Brucker Klaas, Raes Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Bedrijfsprocessen: algemeen behandelt (de samenhang tussen) de verschillende bedrijfsprocessen en de relatie van de organisatie met haar omgeving.
Het olod Bedrijfsprocessen: algemeen bereidt voor op het verwerven van een globaal beeld van het werkveld. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Theoretische logistieke kennis: past algemene theoretische logistieke kennis toe in de domeinen transport en magazijnbeheer en schat de invloed in van andere processen en schakels van de logistieke keten op de logistieke processen waarbij de gegradueerde zelf betrokken is.
De student licht de samenhang tussen de verschillende bedrijfsprocessen toe
De student licht toe hoe een onderneming functioneert
De student benoemt de verschillende bedrijfsprocessen binnen een onderneming
De student definieert de soorten bedrijfsprocessen
02: Logistieke processen, implementatie van verbeteringen: analyseert eenvoudige logistieke processen en technieken en doet verbetervoorstellen. De gegradueerde werkt mee aan de implementatie van verbeteringen met het oog op effectiviteit, efficiƫntie, kwaliteit, veiligheid en milieu.
De student reflecteert kritisch over de rol van het bedrijf in de maatschappij
De student beschrijft de rol van supply chain management als integrator van bedrijfsprocessen
De student reflecteert over de competentieverwerwing i.v.m. algemene logistieke bedrijfsprocessen op de werkplek

Leerinhoud

• organisatieconcepten en -vormen
• organisatiemanagement en relatie met de omgeving
• missie, visie en ondernemingswaarden 
• soorten ondernemingen
• verschillende soorten bedrijfsprocessen binnen de ondernemingen en hun samenhang
• procesmanagement (operationeel)
• supply chain management (operationeel)
• efficiëntie en effectiviteit
• performance management en governance
• strategisch management: stappen, proces, types, functies, rollen en vaardigheden
• maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en externe effecten (op vlak van milieu) toegepast op transport en logistiek

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gebruik van materiaal ontwikkeld door de lector. 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
AcademiejaarPortfolio30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Tweede examenperiodePortfolio30,00