Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Communicatievaardigheden 232271/2855/2223/1/62
Studiegids

Communicatievaardigheden 2

32271/2855/2223/1/62
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Peuter Eddy, Luyten Alison
Onderwijstalen: Engels, Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Communicatievaardigheden 2 behandelt het effectief zakelijk communiceren in het Frans en het Engels.
Het olod Communicatievaardigheden 2 bereidt voor op het professioneel communiceren in vreemde talen binnen de beroepscontext. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Communiceren: communiceert effectief en zakelijk over de logistieke processen waarbij hij betrokken is zowel intern als extern in de gangbare bedrijfstaal.
De student voert een standaard zakelijk en professioneel telefoongesprek in het Frans
De student voert een standaard zakelijk en professioneel telefoongesprek in het Engels
De student beantwoordt standaard e-mails op een professionele manier in het Frans
De student beantwoordt standaard e-mails op een professionele manier in het Engels
De student definieert basisbegrippen i.v.m. transport en logistiek in het Frans
De student definieert basisbegrippen i.v.m. transport en logistiek in het Engels
De student verzorgt taal, spelling en woordgebruik in het Engels en in het Frans
De student stelt de notulen van een vergadering op in het Engels
De student neemt actief deel aan een vergadering in het Engels

Leerinhoud

  • logistieke basisbegrippen Frans/Engels
  • standaard zakelijk telefoongesprek Frans/Engels
  • standaard e-mail Frans/Engels
  • vergadertechnieken in het Frans/Engels
  • notuleren in het Frans/Engels
  • verslag maken van eigen werkzaamheden in het Frans/Engels

Studiematerialen (lijst)

Taalsoftware eXplioVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gebruik van materiaal ontwikkeld door de lector.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel gebeurt verspreid over het semester. Dat betekent dat de taken en toetsen zullen worden afgeleverd en afgelegd op verschillende tijdstippen binnen het semester. Aanwezigheid is aanbevolen. Indien een student gewettigd afwezig is, kan hij of zij de toets of taak inhalen op een met de lector overeengekomen moment. Om organisatorische redenen kan dit echter slechts één maal per semester.