Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Douane: inleiding32273/2855/2223/1/33
Studiegids

Douane: inleiding

32273/2855/2223/1/33
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Mees Steve, Peeters Joeri
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Douane: inleiding behandelt de basiskennis omtrent douane.
Het olod Douane: inleiding bereidt voor op het werken in het logistieke werkveld waar men geregeld in aanraking komt met douanedocumenten. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Theoretische logistieke kennis: past algemene theoretische logistieke kennis toe in de domeinen transport en magazijnbeheer en schat de invloed in van andere processen en schakels van de logistieke keten op de logistieke processen waarbij de gegradueerde zelf betrokken is.
De student legt basisbegrippen omtrent douane en accijnzen uit
De student legt de rol van douane in de internationale handel uit
De student benoemt de verschillende entrepotregelingen en hun btw-toepassing
De student licht de verplichtingen van een buitenlandse onderneming op btw-vlak toe
De student bepaalt de classificatie, de oorsprong en de douanewaarde van invoergoederen
De student past de algemene regels inzake btw toe
De student benoemt de verschillende posten in een douaneaangifte
02: Logistieke processen, implementatie van verbeteringen: analyseert eenvoudige logistieke processen en technieken en doet verbetervoorstellen. De gegradueerde werkt mee aan de implementatie van verbeteringen met het oog op effectiviteit, efficiƫntie, kwaliteit, veiligheid en milieu.
De student legt het in-, uit- en doorvoerproces uit

Leerinhoud

 • Douanebeleid (inclusief verschillen tussen douane-unie en vrij handelszone)
 • Basisbegrippen inzake douanewetgeving
 • Douanevertegenwoordigers (directe en indirecte)
 • Administratie douane en accijnzen
 • AEO vergunning
 • Nomenclatuur en EU-douanetarief
 • Berekenen van de douanewaarde (inclusief methodes, Incoterms bij de berekeningen, Maatstaf van heffing voor btw en Statistische waarde)
 • Douaneregelingen en tijdelijke opslag 
 • Vakken in de douaneaangifte - enig document (basis)

Studiematerialen (lijst)

Douane & accijnzen toegepastVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Celis, K. & Verbeken, J. (2018). Douane en accijnzen toegepast. Mortsel: Intersentia.
 • Online toepassingen gelinkt aan handboek.
 • Cursusmateriaal (vragenlijst en slides gelinkt aan het handboek Douane en accijnzen toegepast)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen102,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
AcademiejaarProjectopdracht30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00