Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Professionele vaardigheden 29817/2855/2223/1/16
Studiegids

Professionele vaardigheden 2

9817/2855/2223/1/16
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Serneels Elke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Professionele vaardigheden 2' verruimt de blik van de studenten op de transportsector door hen een goede basis te geven van het hele scala aan transportmogelijkheden en de gelijkenissen en verschillen tussen de modaliteiten.

Het olod 'Professionele vaardigheden 2' bouwt verder op 'Professionele vaardigheden 1' en leert de studenten de meest economisch verantwoorde keuze te maken tussen de bestaande modaliteiten naargelang het product/de situatie.

De student dient rekening te houden met een budget van +- 35 euro voor het inplannen van bedrijfsbezoeken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Theoretische logistieke kennis: past algemene theoretische logistieke kennis toe in de domeinen transport en magazijnbeheer en schat de invloed in van andere processen en schakels van de logistieke keten op de logistieke processen waarbij de gegradueerde zelf betrokken is.
De student past de Europese initiatieven betreffende gecombineerd vervoer toe
05: Eigen ontwikkeling sturen, professioneel handelen: stuurt zijn eigen ontwikkeling en handelt professioneel, ethisch en maatschappelijk verantwoord.
De student volgt de actualiteit i.v.m. logistiek op
De student volgt de veranderingen in wetgeving en regelgeving op
06WV: Operationele logistieke transportprocessen en -middelen: beheert operationele logistieke transportprocessen en –middelen, rekening houdend met kosten en overeengekomen service level met de klant, in overeenstemming met de bedrijfsdoelen, KPI’s en geldende wet- en regelgeving en technische mogelijkheden.
De student definieert de toekomstgerichte ontwikkelingen in vervoersmodaliteiten
de student houdt rekening met de reglementering i.v.m. internationale handel bij het oplossen van een casus
De student licht de reglementering voor het goederentransport toe.
07WV: Planning: voert de planning uit van het wegvervoer.
De student maakt een eenvoudige werkplanning voor medewerkers en materiaal
De student maakt een eenvoudige optimale planning met behulp van routineplanningsystemen

Leerinhoud

De student geeft blijk van voldoende achtergrondkennis van volgende onderwerpen:
• Impact van internationale handel binnen de transport/logistieke sector (uitdieping)
• Inzicht in de mondiale transportgeografie
• Afweging van keuze-opties tussen de verschillende transportmodaliteiten vanuit een financieel/economisch standpunt
• Soorten goederen en verpakkingen
• Incoterms

De student kan volgende zaken in de praktijk toepassen:

• Berekeningen maken op basis van volume en gewicht naargelang de transportmodaliteit
• Reglementering i.v.m. internationale handel bij het oplossen van een casus
• Opmaken van vervoersdocumenten in het kader van een casus
• Incoterms in het kader van een casus
• Opmaken van transportplannen & routes in functie van prioriteiten: levertijden, kosten etc.

De volgende transportmodaliteiten komen in Professionele vaardigheden 2 aan bod: binnenvaart, spoorvervoer & luchtvaart, maritiem vervoer (deepsea - vervolg PV1), shortsea.

Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gebruik van materiaal ontwikkeld door de lector.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00