Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bedrijfsprocessen: douanedeclaratie32274/2855/2223/1/67
Studiegids

Bedrijfsprocessen: douanedeclaratie

32274/2855/2223/1/67
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • douanedeclaratie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Mees Steve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Bedrijfsprocessen: douanedeclaratie behandelt de specifieke bedrijfsprocessen voor de afstudeerrichting douanedeclaratie. 
Het olod Bedrijfsprocessen: douanedeclaratie bereidt voor op de specifieke beroepsactiviteiten van de douanedeclarant.

Omdat er tijdens deze lessen specifieke processen inzake douanedeclaratie worden behandeld is het ten zeerste aangeraden om de eindcompetenties van het olod Douane: Inleiding verworven te hebben.

Begincompetenties (tekst)

leerdoelen van douane inleiding gehaald hebben

OLR-Leerdoelen (lijst)

05: Eigen ontwikkeling sturen, professioneel handelen: stuurt zijn eigen ontwikkeling en handelt professioneel, ethisch en maatschappelijk verantwoord.
De student reflecteertover de competentieverwerving i.v.m. specifieke bedrijfsprocessen douanedeclaratie op de werkplek
06DD: Internationale handelstransacties en Handels- en douanebeleid Europese Unie: informeert en adviseert over internationale handelstransacties en wikkelt deze af op basis van inzicht in internationale handelstechnieken en conform de toepasselijke regelgeving, heeft basisinzicht in het handels- en douanebeleid van de Europese Unie en volgt recente ontwikkelingen op.
De student beschrijft de formaliteiten met betrekking tot het (inter)nationale goederenverkeer (wettelijke bepalingen inzake douane, accijnzen, BTW, invoerrechten, belastingen, waarborgen)
De student gebruikt het communautair douanewetboek
08DD: Douaneaangiften: bereidt douaneaangiften voor, verzamelt de vereiste documenten, dient de aangiften in, verwerkt ze en volgt ze op.
De student werkt met systemen van geautomatiseerde aangifte
De student verleent assistentie bij de aanvraag van diverse documenten van internationale handel in het kader van aangifte, keuring, ...van goederen
De student controleert de aangiften
De student behandelt douanetechnische dossiers
De student definieert basisbegrippen i.v.m. juridische procedures
De student gebruikt de berekeningsregels van de voor douane relevante indirecte belastingen
De student verklaart de procedures en de voorwaarden van een vergunning/certificaat

Leerinhoud

 • ICS en ECS
 • Oorsprong (basis)
 • ED - verfijning document - "in het vrije verkeer stellen" en "ten verbruik aangeven"
 • Verdieping oefeningen berekeningen van de voor douane relevante indirecte belastingen
 • Verdieping opzoekingen Tarbel en Access2Markets
 • Formaliteiten voor invoer, doorvoer en uitvoer
 • Accijnzen
 • Btw bij internationale handel
 • Douanetechnische begrippen 

Studiematerialen (lijst)

Douane & accijnzen toegepastVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Douane en accijnzen toegepast
On line oefeningen gelinkt aan het handboek.
Cursusmateriaal
werkplekleren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
AcademiejaarPortfolio20,00
AcademiejaarProjectopdracht50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Tweede examenperiodePortfolio20,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00