Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bedrijfsprocessen: wegvervoer32275/2855/2223/1/04
Studiegids

Bedrijfsprocessen: wegvervoer

32275/2855/2223/1/04
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • wegvervoer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Bekaert Bernard
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Bedrijfsprocessen: wegvervoer behandelt de praktische afhandeling van het wegvervoer. De student bestudeert de vervoeropdrachten, gaat hierbij na welke vervoermiddelen nodig zullen zijn en of die in het bedrijf beschikbaar zijn om vervolgens de route voor elke zending op te maken. De student leert hoe een transportdossier wordt opgebouwd (gegevens van de klant en lading registreren, beschrijving van de te volgen route en het inbrengen van de eventuele kosten die aan bepaalde trajecten zijn verbonden, het verzamelen van de vervoerdocumenten en andere begeleidende documenten).
Het olod Bedrijfsprocessen: wegvervoer bereidt voor op de specifieke beroepsactiviteiten i.v.m wegvervoer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

05: Eigen ontwikkeling sturen, professioneel handelen: stuurt zijn eigen ontwikkeling en handelt professioneel, ethisch en maatschappelijk verantwoord.
De student reflecteert over de competentieverwerving i.v.m. specifieke bedrijfsprocessen wegvervoer op de werkplek
07WV: Planning: voert de planning uit van het wegvervoer.
De student organiseert en plant de route van de chauffeurs
De student stelt de dagplanning van de chauffeurs op
De student maakt zich vertrouwd met de wijze waarop vervoersopdrachten worden gecommuniceerd
De student onderzoekt wie de belading en het vastzetten van de lading zal uitvoeren
De student onderzoekt wie de lossing en het losvrij maken van de lading zal uitvoeren
De student onderzoekt of de vervoerder hulpmiddelen dient te leveren (wagen met kooiaap, kraan, stuwmateriaal,...)
De student onderzoekt of er bijzondere vervoermiddelen nodig zijn (koeltransport, bulkvervoer, voorafgaandelijke reiniging,...)
De student onderzoekt de eventuele bijzondere wensen van de klant (rembours, aanzuiveren T-documenten, bijkomende verzekering,...)
De student gaat aan de hand van de plaats van afzending en bestemming na welke route het meest geschikt is (rekening houdend mogelijke terugvrachten, bijzondere kostentrajecten, combinatie rij- en rusttijden, risico's onderweg qua veiligheid, files, weersomstandigheden,...)
08WV: Administratie: verwerkt administratief de informatiestroom verbonden aan het wegvervoer.
De student stelt het dossier voor het wegvervoer samen
De student vult de opvolgdocumenten van de activiteiten in
De student maakt aan de hand van de transportopdracht een transportdossier op
De student volgt tijdens het transport het transportdossier op
09WV: Operationele afhandeling belading: werkt mee aan de operationele afhandeling van de belading in het wegvervoer, rekening houdend met de technische en veiligheidsaspecten.
De student organiseert de behandeling van de bestellingen voor goederenvervoer over de weg volgens de opdrachten van de klanten
De student volgt de uitvoering van het transport op, controleert, identificeert gebreken en stuurt bij
De student kiest een vrachtwagen/trailer in functie van de eigenschappen van de goederen en van de los- en laadmogelijkheden van de klant
De student stelt laad- en leveringsschema's op in functie van de afgesproken prioriteiten

Leerinhoud

 • geografische kennis via landkaarten, gps-tool
 • lijst van beschikbare (beveiligde) parkings
 • specifieke wetgeving praktisch toegepast zoals de regeling rond cabotage, rij-en rusttijden en het gebruik van de tacho, kilometerheffing
 • cursussen van het ITLB betreffende de vakbekwaamheid (zoals de vervoerovereenkomst, gecombineerd vervoer
 • vervoerdocumenten zoals de verschillende soorten vrachtbrieven, de e-CMR, de belangrijkste begeleidende documenten (factuur, certificaten, T-documenten, …)
 • kennis van (container)terminals en van de aanwezige faciliteiten
 • wetgeving inzake ladingzekering (zowel de Europese Guidelines als de Belgische wetgeving)
 • aslastendecreet, verlies van lading, regels betreffende transportbestendige verpakking (primaire en secundaire verpakking)
 • overbelading 
 • ADR-symbolen
 • diverse tools/applicaties voor het efficiënt beheer van lege containers en retourzendingen
 • routeplanning
 • voertuigkennis/gecombineerd vervoer
 • berekening rij- en rusttijden/tachograaf
 • transportdossier
 • kilometerheffing, werken met OBU's

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De cursus, ondersteunende informatie en alle werkopdrachten worden beschikbaar gemaakt via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00