Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Communicatievaardigheden 332276/2855/2223/1/38
Studiegids

Communicatievaardigheden 3

32276/2855/2223/1/38
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Peuter Eddy, Luyten Alison
Onderwijstalen: Engels, Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Communicatievaardigheden 3 behandelt onder meer het op een efficiënte manier beroepsinstructies en procedures leren interpreteren in vreemde talen. Studenten zullen leren werken met hulpmiddelen om deze vaardigheden te verwerven. Het gebruik van sociale media en mondelinge vaardigheden met betrekking tot het solliciteren op de arbeidsmarkt komen ook aan bod. Actua over transportbedrijven worden in teksten onder de loep genomen.
Het olod Communicatievaardigheden 3 bereidt voor op het professioneel kunnen communiceren in vreemde talen binnen de beroepscontext.

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel gebeurt verspreid over het semester. Dat betekent dat de taken en toetsen zullen afgelegd worden op verschillende tijdstippen binnen het semester. Aanwezigheid is aanbevolen. Indien een student gewettigd afwezig is, kan hij of zij deze toets of taak inhalen op een moment in overleg met de docent. Dit kan echter slechts één maal per semester om organisatorische redenen.

Begincompetenties (tekst)

De student is geslaagd voor het olod Communicatieve vaardigheden 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Communiceren: communiceert effectief en zakelijk over de logistieke processen waarbij hij betrokken is zowel intern als extern in de gangbare bedrijfstaal.
De student leest en interpreteert Engelstalige instructies en procedures en gebruikt hulpmiddelen indien nodig
De student leest en interpreteert Franstalige instructies en procedures en gebruikt hulpmiddelen indien nodig
De student breidt de kennis van Franse logistieke termen uit
De student duidt cijfers, data en hoeveelheden aan en schrijft ze voluit in het Engels
De student duidt cijfers, data en hoeveelheden aan en schrijft ze voluit in het Frans
De student breidt de kennis van Engelse logistieke termen uit
De student hanteert, zowel mondeling als schriftelijk, eenvoudige Franse zinsconstructies in een sectorgerelateerde context
De student hanteert , zowel mondeling als schriftelijk, eenvoudige Engelse zinsconstructies in een sectorgerelateerde context
De student maakt een actueel CV aan op sociale media in het Engels
De student maakt een actueel CV aan op sociale media in het Frans
De student stelt zichzelf mondeling professioneel voor in het Engels
De student stelt zichzelf mondeling professioneel voor in het Frans

Leerinhoud

  • instructies en procedures in het Frans/Engels
  • logistieke termen Frans/Engels
  • cijfers, data en hoeveelheden in het Frans/Engels
  • schriftelijk, eenvoudige zinsconstructies in het Frans/Engels
  • zakelijk schrijven: e-mailen, opmaak en inhoud CV, solliciteren in het Frans/Engels

Studiematerialen (lijst)

Taalsoftware eXplioVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gebruik van eigen materiaal door de lector.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00