Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Intervisie: wegvervoer32280/2855/2223/1/77
Studiegids

Intervisie: wegvervoer

32280/2855/2223/1/77
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • wegvervoer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Du Bosch Sofie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Intervisie begeleidt de persoonlijke ontwikkeling van de student.
Het olod Intervisie bereidt voor op het levenslang reflecteren op de eigen persoon, taak en andere personen. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

05: Eigen ontwikkeling sturen, professioneel handelen: stuurt zijn eigen ontwikkeling en handelt professioneel, ethisch en maatschappelijk verantwoord.
De student brengt de eigen leercompetenties in kaart
De student benoemt stappen om eventuele hiaten bij te schaven
De student neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf, de ander, de taak en reflecteert hierover
De student komt respectvol uit voor eigen mening
De student reflecteert kritisch op de eigen plaats binnen het bedrijf
De student reflecteert kritisch op de plaats van het bedrijf in de maatschappij
De student reflecteert over de missie en doelstellingen van het bedrijf

Leerinhoud

Aangezien de student nu 4 dagen per week aan werkplekleren doet op het bedrijf, is de theoretische kant van de opleiding beperkt geworden. De student wordt nog 1 dag per week op de campus verwacht voor 1 opleidingsonderdeel:

Intervisie: 

• In dit lesonderdeel werken studenten samen binnen hun afstudeerrichting.
• Studenten brengen actief hun proceservaring van op het bedrijf terug naar de hogeschool en delen hun kennis met de collega-studenten. De lector treedt op als facilitator van deze kennisdeling.

• Agenda is dubbel:
o Trots: Welke processtappen heb ik op het bedrijf voldoende onder de knie, en kan ik delen met een collega-student die hier nog achterop loopt?
o Vraag: Welke processtappen of probleemsituaties zie ik bij mij op het bedrijf, waarvoor ik onvoldoende doorzicht heb? Welke andere
student (of de lector/facilitator) kan mij op weg helpen?

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Intervisie is een proces waarbij niet langer de lector onderwijst, maar waarbij studenten (samen met de lector) aan en van elkaar leren. Dit traject vindt plaats in het tweede semester van het tweede jaar, en loopt dus parallel met het meest intense traject Werkplekleren 4. Het vormt alsdusdanig de finale van de studierichting.

Studenten worden gevraagd van enerzijds hun eigen ervaring en leermomenten uit het werkveld te delen met hun collega-studenten, anderzijds van hun vragen en onduidelijkheden over bepaalde (deel)processen die ze op de werkplek zien, te delen met de groep. Het leren in groep wordt hier gebruikt om te bekijken of er voor één en hetzelfde proces verschillende manieren van werken bestaan, en ook om ideeën uit te wisselen en te leren hoe de andere student hetzelfde probleem op 1, 2 of meer verschillende manieren heeft aangepakt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00