Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Logistiek: basis34136/2855/2223/1/34
Studiegids

Logistiek: basis

34136/2855/2223/1/34
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bekaert Bernard
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Logistiek: basis geeft een algemene introductie over de supply chain en meer bepaald de samenhang tussen de verschillende onderdelen ervan.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Theoretische logistieke kennis: past algemene theoretische logistieke kennis toe in de domeinen transport en magazijnbeheer en schat de invloed in van andere processen en schakels van de logistieke keten op de logistieke processen waarbij de gegradueerde zelf betrokken is.
De student verklaart de link tussen internationale handel en logistiek
De student legt de logistieke keten uit.
De student verklaart de link tussen nationale handel en logistiek.
02: Logistieke processen, implementatie van verbeteringen: analyseert eenvoudige logistieke processen en technieken en doet verbetervoorstellen. De gegradueerde werkt mee aan de implementatie van verbeteringen met het oog op effectiviteit, efficiƫntie, kwaliteit, veiligheid en milieu.
De student illustreert de samenhang tussen de logistieke deeltrajecten.
03: Communiceren: communiceert effectief en zakelijk over de logistieke processen waarbij hij betrokken is zowel intern als extern in de gangbare bedrijfstaal.
De student gebruikt een presentatieprogramma om een eenvoudige presentatie uit te werken.
De student gebruikt het juiste vakjargon in het Nederlands.
05: Eigen ontwikkeling sturen, professioneel handelen: stuurt zijn eigen ontwikkeling en handelt professioneel, ethisch en maatschappelijk verantwoord.
De student volgt de actualiteit i.v.m. logistiek op.
De student reflecteert over de competentieverwerving i.v.m de algemene logistieke processen op de werkplek.

Leerinhoud

- Wat is logistiek ?

- Logistieke deeltrajecten

- Marktgestuurde versus vraaggestuurde logistiek

- Basisbegrippen voorraadbeheer

- Inkoop en aanvoerlogistiek
Studiematerialen (tekst): Verplicht

handboek en digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00