Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Logistiek: uitdieping34137/2855/2223/1/68
Studiegids

Logistiek: uitdieping

34137/2855/2223/1/68
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bekaert Bernard
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Logistiek Uitdieping is een vervolgtraject van Logistiek Basis. De basisbegrippen worden verder uitgediept, kostenstructuren, efficiency en effectiviteit worden besproken, alsook een inleiding magazijnbeheer, voorraadplanning. De logistieke criteria en drivers, de afhankelijkheid van een (haven-)infrastructuur worden besproken. Er wordt verder ingegaan op de logistieke processen voor en na productie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Logistieke processen, implementatie van verbeteringen: analyseert eenvoudige logistieke processen en technieken en doet verbetervoorstellen. De gegradueerde werkt mee aan de implementatie van verbeteringen met het oog op effectiviteit, efficiƫntie, kwaliteit, veiligheid en milieu.
De student definieert de basisbegrippen van transportgeografie.
De student definieert basisbegrippen i.v.m transport.
De student legt de aspecten van een vraaggestuurde logistiek uit.
De student definieert de basisconcepten van voorraadbeheer.
De student geeft blijk van inzicht in inkoop- en aanvoerlogistiek.
De student legt de mogelijkheden uit van een warehouse managementsysteem dat op het werkveld gebruikt wordt.
De student beschrijft de rol van supply chain management als integrator van bedrijfsprocessen
De student volgt de actualiteit i.v.m. logistiek op.
De student gebruikt het juiste vakjargon in het Nederlands.
De student volgt de actualiteit i.v.m. logistiek specifiek voor de werkplek op.

Leerinhoud

  • productielogistiek
  • distributielogistiek
  • retourlogistiek
  • impact van e-commerce op logistiek
  • inzicht in de kostenfactoren
  • inleiding voorraadbeheer en magazijnbeheer

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De cursus, ondersteunende informatie en alle werkopdrachten worden beschikbaar gemaakt op de digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
AcademiejaarProjectopdracht30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00