Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Dovencultuur en -gemeenschap 132749/2856/2223/1/11
Studiegids

Dovencultuur en -gemeenschap 1

32749/2856/2223/1/11
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Vansichen Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Dovencultuur en -gemeenschap 1 maakt de student kennis met de culturele wereld die schuilgaat achter de Vlaamse Gebarentaal. Naast een kennisgerichte verrijking van deze cultuur wordt de student zich bewust van de eigen bril waarmee hij/zij naar de wereld kijkt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

06 – Niveau taalvaardigheid van de Vlaamse Gebarentaal: De gegradueerde begrijpt de gesproken en geschreven Vlaamse Gebarentaal op het niveau C1 conform het Europees referentiekader.
De student reproduceert de kennis over ‘beeldvorming’, ‘doofheid’, ‘cultuur’ en ‘gemeenschap’.
De student reproduceert de kennis over de geschiedenis van doven en hun onderwijs.
De student reproduceert de kennis over de manier waarop Doven kunst beleven.
De student reproduceert de kennis over de medische visie op doof zijn en de gevolgen die dit met zich meebrengt.
De student reproduceert de kennis over Dovenrechten.
12 – Niveau persoonlijke ontwikkeling: De gegradueerde heeft een realistisch beeld van het eigen professioneel handelen, stuurt dit permanent bij op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling en integreert de nieuwe inzichten in de praktijk.
De student brengt informatie uit verschillende bronnen coherent en op kwalitatieve wijze samen en kadert deze gegevens binnen een groter geheel.
De student onderkent zowel de eigen als de maatschappelijke beeldvorming t.a.v. doof-zijn en gebarentalen.

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel Dovencultuur en -gemeenschap 1:

  • wordt de student zich bewust van de persoonlijk gekleurde bril waarmee hij/zij naar de maatschappij en naar begrippen als 'doof' en 'gebarentaal' kijkt.
  • maakt de student kennis met verschillende visies omtrent doofheid en leert begrippen zoals '(Doven)cultuur', '(Doven)gemeenschap' en 'Deafhood' kennen, definiëren en kaderen.
  • duikt de student in de Vlaamse Dovengeschiedenis en het Vlaamse Dovenonderwijs.
  • verwerft de student inzicht in de taalverwerving van dove kinderen, hun cognitieve ontwikkeling en hun identiteitsvorming.
  • wordt er aandacht besteed aan verschillende kunstvormen voor en door doven.
  • leert de student de verschillende rechten van doven kennen. 

Naast de lesmomenten, verwerft de student een deel van de literatuur zelfstandig thuis. Hij/zij maakt ook een aantal taken, zowel in groep als individueel.

Het opleidingsonderdeel Dovencultuur en -gemeenschap 1 bereidt de student rechtstreeks voor op het opleidingsonderdeel Dovencultuur en -gemeenschap 2. Bovendien vergroot de in dit opleidingsonderdeel aangebrachte kennis, de inzichten die ook in andere opleidingsonderdelen ingezet zullen worden. Een taal kan namelijk nooit losgekoppeld worden van haar cultuur en geschiedenis.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld via het digitale leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen122,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00
AcademiejaarPortfolio25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00
Tweede examenperiodePortfolio25,00Opdracht van de eerste examenkans blijft geldig.