Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Dovencultuur en -gemeenschap 232753/2856/2223/1/50
Studiegids

Dovencultuur en -gemeenschap 2

32753/2856/2223/1/50
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Vansichen Eva
Onderwijstalen: Nederlands, Vlaamse gebarentaal
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Vlaamse Gebarentaal A EN eerder ingeschreven voor Vlaamse Gebarentaal B EN eerder ingeschreven voor Dovencultuur en -gemeenschap 1.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Dovencultuur- en gemeenschap 2 bouwt de student voort op de fundamenten die werden gelegd binnen het opleidingsonderdeel Dovencultuur en -gemeenschap 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

06 – Niveau taalvaardigheid van de Vlaamse Gebarentaal: De gegradueerde begrijpt de gesproken en geschreven Vlaamse Gebarentaal op het niveau C1 conform het Europees referentiekader.
De student reproduceert de kennis over en inzichten in actuele stromingen binnen de Vlaamse (en internationale) Dovengemeenschap.
De student verruimt onder begeleiding op zelfstandige wijze de eigen kennis over en inzichten in de actuele stromingen binnen de Vlaamse (en internationale) Dovengemeenschap.
07 – Niveau taalvaardigheid van de Vlaamse Gebarentaal: De gegradueerde drukt zich in de gesproken en de geschreven vorm van de Vlaamse Gebarentaal uit op het niveau C1 conform het Europees referentiekader.
De student brengt informatie uit verschillende bronnen samen en presenteert de resultaten op coherente en kwalitatieve wijze in de Vlaamse Gebarentaal op het niveau B2 conform het Europees Referentiekader.

Leerinhoud

Nadat de student in het opleidingsonderdeel Dovencultuur en -gemeenschap 1 de algemene begrippen heeft leren kaderen en in de geschiedenis van de Vlaamse Dovengemeenschap is gedoken:

  • verdiept de student de actuele kennis van deze gemeenschap door op onderzoek uit te gaan naar wat leeft bij de Vlaamse doven.
  • toont de student zich vaardig om de eigen kennis en bevindingen in de Vlaamse Gebarentaal op niveau B2 conform het Europees Referentiekader weer te geven.

Dit opleidingsonderdeel bereidt de student voor op de opleidingsonderdelen m.b.t. consecutief en simultaan tolken en werkplekleren en op het functioneren in het latere professionele werkveld.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld via het digitale leerplatform.
De student vergoedt zelf de verplaatsingskosten die hij/zij in het kader van dit opleidingsonderdeel maakt.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen122,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
AcademiejaarPortfolio40,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Tweede examenperiodePortfolio40,00Bij een slecht resultaat mag dit portfolio hernomen worden.
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks20,00Bij een slecht resultaat mag deze reflectieopdracht hernomen worden.