Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Werkplekleren 332165/2856/2223/1/40
Studiegids

Werkplekleren 3

32165/2856/2223/1/40
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Roey Greetje, Vansichen Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Technische aspecten van het tolken OF eerder ingeschreven voor Technische aspecten van het tolken) EN (simultaan te volgen met Deontologische beroepsaspecten van het tolken OF eerder ingeschreven voor Deontologische beroepsaspecten van het tolken) EN (eerder ingeschreven voor Cultuur- en conversatieanalyse OF simultaan te volgen met Cultuur- en conversatieanalyse) .
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Werkplekleren 3 raakt de student vertrouwd met de toekomstige rol die hij/zij zal opnemen als tolk Vlaamse Gebarentaal. De student reflecteert over de wijze waarop hij/zij die rol wil en kan opnemen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

12 – Niveau persoonlijke ontwikkeling: De gegradueerde heeft een realistisch beeld van het eigen professioneel handelen, stuurt dit permanent bij op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling en integreert de nieuwe inzichten in de praktijk.
De student rapporteert transparant, duidelijk en coherent over de eigen bevindingen en het eigen leerproces, zowel in het Nederlands op het niveau C1 als in de Vlaamse Gebarentaal op het niveau C1.
De student reflecteert over de verzamelde informatie aan de hand van de begrippenkaders aangereikt binnen de opleidingsonderdelen Technische aspecten van het tolken, Deontologie en beroepsaspecten van het tolken en Cultuur- en Conversatieanalyse. 
De student stemt de eigen verwachtingen over het latere beroep van tolk Vlaamse Gebarentaal bij aan de hand van de verworven informatie. 
De student trekt op kwaliteitsvolle, doelgerichte wijze op onderzoek uit bij tolkgebruikers conform het minimum aantal stage-uren opgelegd voor dit opleidingsonderdeel.
De student verwerft op methodologisch correcte wijze kennis en inzichten op de werkplek bij toekomstige klanten en collega’s. 
De student verwerkt de verzamelde data op kwalitatieve wijze. 

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel Werkplekleren 3

  • verdiept de student de kennis over en inzichten in het werkveld.
  • past de student de begrippenkaders die hij/zij leerde binnen de opleidingsonderdelen Technische aspecten van het tolken, Deontologie en beroepsaspecten van het tolken en Cultuur- en conversatieanalyse toe op reële praktijksituaties.
  • verfijnt de student eveneens het reflectievermogen over het eigen leerproces in functie van de latere op te nemen rol als tolk Vlaamse Gebarentaal.

Het opleidingsonderdeel Werkplekleren 3 bereidt de student rechtstreeks voor op de opleidingsonderdelen Simultaan stemtolken, Simultaan gebarentaaltolken, Simultaan gesprekstolken en Werkplekleren 4.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het leermateriaal wordt beschikbaar gesteld op het digitale leerplatform.
De student vergoedt zelf de verplaatsings- en deelnamekosten die hij/zij in het kader van dit opleidingsonderdeel maakt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werkplekleren en/of stage35,00 uren
Werktijd buiten de contacturen37,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio80,00
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio80,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks20,00

Toetsing (tekst)

Overdracht naar de 2de examenkans is mogelijk voor zowel portfolio als reflectie.