Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Werkplekleren 432167/2856/2223/1/11
Studiegids

Werkplekleren 4

32167/2856/2223/1/11
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Jonckers Kristy, Van Roey Greetje, Vansichen Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Consecutief gebarentaaltolken EN geslaagd voor Consecutief stemtolken EN geslaagd voor Consecutief gesprekstolken EN geslaagd voor Deontologische beroepsaspecten van het tolken EN geslaagd voor Ergonomie EN geslaagd voor Nederlands Mondelinge Taalvaardigheid EN geslaagd voor Werkplekleren 2 EN eerder ingeschreven voor Dovencultuur en -gemeenschap 2 EN (eerder ingeschreven voor Practicum Vlaamse Gebarentaal 2 OF simultaan te volgen met Practicum Vlaamse Gebarentaal 2) EN (eerder ingeschreven voor Werkplekleren 3 OF simultaan te volgen met Werkplekleren 3).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Werkplekleren 4 loopt de student mee met een gediplomeerde tolk als mentor om alle verworven vaardigheden in te zetten op het eigenlijke werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

12 – Niveau persoonlijke ontwikkeling: De gegradueerde heeft een realistisch beeld van het eigen professioneel handelen, stuurt dit permanent bij op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling en integreert de nieuwe inzichten in de praktijk.
De student communiceert correct en respectvol naar en met klanten en collega’s.
De student doet in het werkveld eer aan de Algemene Beroepscode tolken Vlaamse Gebarentaal.
De student formuleert relevante oplossingsvoorstellen om de eigen uitvoering van het (latere) beroep te verbeteren en is in staat deze ook toe te passen.
De student functioneert in diverse contexten.
De student geeft de mogelijkheden, grenzen en beperkingen van het eigen kunnen aan.
De student houdt zich aan gemaakte afspraken en draagt stiptheid hoog in het vaandel.
De student integreert de kennis en inzichten verworven binnen het opleidingsonderdeel Cultuur- en conversatieanalayse tijdens de uitvoering van het beroep op het werkveld.
De student integreert de kennis en inzichten verworven binnen het opleidingsonderdeel Deontologie en beroepsaspecten van het tolken tijdens de uitvoering van het beroep op het werkveld.
De student integreert de kennis en inzichten verworven binnen het opleidingsonderdeel Ergonomie tijdens de uitvoering van het beroep op het werkveld.
De student integreert de kennis en inzichten verworven binnen het opleidingsonderdeel Simultaan stemtolken, Simultaan gebarentaaltolken, Simultaan gesprekstolken en Practicum Vlaamse Gebarentaal 2 tijdens de uitvoering van het beroep op het werkveld.
De student integreert de kennis en inzichten verworven binnen het opleidingsonderdeel Technische aspecten van het tolken tijdens de uitvoering van het beroep op het werkveld.
De student kleedt en gedraagt zich professioneel, correct en verzorgd.
De student neemt feedback van de mentor, collega’s, lectoren en klanten ter harte en implementeert deze oplossingsgericht.
De student observeert gediplomeerde tolken in reële settings en tolkt samen met gediplomeerde tolken in reële settings conform het minimum aantal stage-uren opgelegd voor dit opleidingsonderdeel.
De student reflecteert op kwalitatieve wijze over het eigen voorkomen, de eigen gedraging, het eigen tolkproces, het eigen tolkproduct en de collegialiteit.
De student respecteert de neutraliteit, de objectiviteit, het discreet wezen, de zwijgplicht en de meldingsplicht.
De student steelt tijdens het observeren van tolksituaties met zijn/haar ogen en verwoordt de gewonnen inzichten die hij/zij hierbij verwerft in functie van het eigen leerproces.
De student stelt zich collegiaal op en werkt samen met collega’s en betrokken partijen.

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel Werkplekleren 4:

  • loopt de student onder de beschermende vleugels van een gediplomeerde tolk mee in reële tolksituaties, eerst een korte periode als observator, nadien afwisselend als observator en als stagiair om uiteindelijk uit te groeien tot een volwaardige tolk en weldra zelfstandig het werkveld te betreden.
  • integreert de student alle verworven vaardigheden op het eigenlijke werkveld.
  • wordt verwacht dat de student deelneemt aan georganiseerde tolkopdrachten onder begeleiding van de lector(en).

De opleidingsonderdelen Simultaan stemtolken, Simultaan gebarentaaltolken, Simultaan gesprekstolken en Werkplekleren 4 vormen samen het sluitstuk van de opleiding. Binnen deze opleidingsonderdelen komen alle verworven vaardigheden samen om weldra als volleerde tolk Vlaamse Gebarentaal aan de slag te gaan.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt beschikbaar gesteld via het digitale leerplatform.
De student vergoedt zelf de verplaatsings- en deelnamekosten die hij/zij in het kader van dit opleidingsonderdeel maakt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren14,00 uren
Werkplekleren en/of stage120,00 uren
Werktijd buiten de contacturen34,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio50,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context50,00