Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Ergonomie1464/2856/2223/1/23
Studiegids

Ergonomie

1464/2856/2223/1/23
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Heymans Ellen
Andere co-titularis(sen): Vansichen Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Ergonomie verwerft de student de vaardigheden om op fysiek, cognitief en organisatorisch vlak zorg te dragen voor zichzelf alsook hoe hij/zij de werkomgeving kan analyseren om deze gebruiksvriendelijk(er) in te richten

OLR-Leerdoelen (lijst)

11 – Niveau ergonomisch werken: De gegradueerde draagt fysiek, mentaal en organisatorisch zorg voor zichzelf door steeds vanuit een ergonomisch perspectief te handelen.
De student analyseert de aangeleerde begrippenkaders wat betreft de cognitieve ergonomie. 
De student analyseert de aangeleerde begrippenkaders wat betreft de fysieke ergonomie.
De student past de aangeleerde begrippenkaders wat betreft de cognitieve ergonomie toe. 
De student past de aangeleerde begrippenkaders wat betreft de fysieke ergonomie toe. 
De student past de aangeleerde begrippenkaders wat betreft de organisatie-ergonomie toe. 

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel Ergonomie leert de student op welke manier hij/zij zorg kan dragen voor zichzelf in het verdere verloop van de opleiding alsook in het latere beroep als tolk Vlaamse Gebarentaal op de fysieke, cognitieve en organisatorische belasting die dit werk met zich meebrengt.

  • De student leert deze kennis toepassen op het persoonlijke, het studeer- en het werkveld, zoals een correcte werkhouding, het manueel hanteren van lasten, preventief optreden bij repetitieve bewegingen, efficiënt opwarmen en afkoelen, een goede stemtechniek enzovoort.
  • Binnen de cognitieve ergonomie bestudeert de student de mentale valkuilen. Hij/zij leert o.a. hoe mentaal zorg te dragen voor zichzelf, hoe stressbestendig op te treden en hoe de mentale werkbelasting te balanceren.
  • Binnen de organisatie-ergonomie leert de student op welke manier hij/zij de organisatiestructuren en -processen te optimaliseren om deze concreet toe te passen in bijvoorbeeld het efficiënt en realistisch opstellen van een werkrooster, werken in teamverband en de werkplek waar nodig/mogelijk inrichten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld via het digitale leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)75,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00De student maakt de opdrachten waarvoor hij/zij een onvoldoende haalde of die hij/zij niet indiende tegen de eerste dag van 3EP.
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks25,00De student maakt de opdrachten waarvoor hij/zij een onvoldoende haalde of die hij/zij niet indiende tegen de eerste dag van 3EP.