Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Taalkunde van de Vlaamse Gebarentaal32958/2856/2223/1/36
Studiegids

Taalkunde van de Vlaamse Gebarentaal

32958/2856/2223/1/36
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Heymans Ellen
Andere co-titularis(sen): Vansichen Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Taalkunde van de Vlaamse Gebarentaal raakt de student vertrouwd met taalkundige aspecten van gebarentalen in het algemeen en de Vlaamse Gebarentaal in het bijzonder.

OLR-Leerdoelen (lijst)

06 – Niveau taalvaardigheid van de Vlaamse Gebarentaal: De gegradueerde begrijpt de gesproken en geschreven Vlaamse Gebarentaal op het niveau C1 conform het Europees referentiekader.
De student analyseert de taalkundige structuur van de Vlaamse Gebarentaal wat betreft fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek en iconiciteit.
De student benoemt welke gelijkenissen en verschillen optreden tussen enerzijds gesproken talen en gebarentalen en anderzijds tussen verschillende gebarentalen. 
De student beschrijft de sociolinguïstische en socioculturele aspecten van de Vlaamse Gebarentaal. 
De student beschrijft de taalkundige structuur van de Vlaamse Gebarentaal wat betreft fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek en iconiciteit. 
De student beschrijft het taalproces en de taalontwikkeling. 
De student beschrijft voor zowel gesproken talen als gebarentalen de basiskennis wat betreft de concepten taal en taalwetenschap. 

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel Taalkunde van de Vlaamse Gebarentaal:

  • leert de student welke gelijkenissen en verschillen optreden tussen enerzijds gesproken talen en gebarentalen en anderzijds verschillende gebarentalen.
  • maakt de student kennis met de concepten 'taal' en 'taalwetenschap', hij/zij verwerft inzichten in het taalproces en de taalontwikkeling en leert sociolinguïstische en socioculturele aspecten toepassen op de Vlaamse Gebarentaal.
  • wordt de regionale variatie uit de doeken gedaan.
  • kan de student een grammaticale analyse maken van een vertelling in de Vlaamse Gebarentaal en deze op fonologisch, morfologisch, syntactisch, semantisch en iconisch beschrijven en analyseren.

Het opleidingsonderdeel Taalkunde van de Vlaamse Gebarentaal verschaft de student de grammaticale inzichten die nodig zijn in het (beginnen) doorgronden van de taal en bereidt de student rechtstreeks voor op Practicum Vlaamse Gebarentaal 1 .

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld via het digitale leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen59,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00