Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Nederlands Schriftelijke Taalvaardigheid32959/2856/2223/1/70
Studiegids

Nederlands Schriftelijke Taalvaardigheid

32959/2856/2223/1/70
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hellemans Ann, Heymans Ellen, Vansichen Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Nederlands Schriftelijke Taalvaardigheid diept de student orthografische, lexicale, syntactische en stilistische aspecten van de Nederlandse geschreven taal uit. . De student leert de plaats en het belang van het geschreven Nederlands in het latere beroep van tolk Vlaamse Gebarentaal.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04 – Niveau taalvaardigheid van het Nederlands: De gegradueerde begrijpt het gesproken en geschreven Nederlands op het niveau C1 conform het Europees referentiekader.
De student analyseert de tekststructuur van geschreven Nederlandstalige teksten voor diverse tekstsoorten.
De student leidt de stilistische principes van diverse geschreven Nederlandstalige teksten af. 
05 – Niveau taalvaardigheid van het Nederlands: De gegradueerde drukt zich in het gesproken en geschreven Nederlands uit op het niveau C1 conform het Europees referentiekader.
De student hanteert een rijke woordenschat van de Nederlandse geschreven taal.
De student past de orthografische principes van het geschreven Nederlandse correct toe. 
De student past de syntactische principes van het geschreven Nederlandse correct toe. 
De student past tijdens het schrijven van teksten in Microsoft Word (of een ander tekstverwerkingsprogramma) de aangeleerde principes qua vormgeving van een tekst correct toe. 
De student raadpleegt betrouwbare bronnen conform de APA-richtlijnen. 
De student schrijft individueel foutloze, coherente, logisch opgebouwde Nederlandstalige teksten in verschillende stijlen conform de prescriptieve regels hieromtrent. 
De student construeert vanuit eenvoudige video's in de Vlaamse Gebarentaal (niveau A1 conform het Europees referentiekader) doeltaalgerichte, overeenkomstige formuleringen in het geschreven Nederlands waarbij de keuzes in syntax, stijl en tekststructuur van de brontekst in de vertaling gerespecteerd worden. 

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel Nederlands Schriftelijke Taalvaardigheid verfijnt de student de orthografische, syntactische en stilistische principes van het geschreven Nederlands.

  • De student toont zich vaardig in het uitwerken van de macrostructuur van een tekst en geeft blijk van een rijke woordenschatkennis.
  • De student verwerft de e-mailetiquette en leert op professionele en correcte wijze de verschillende functies in Microsoft Word (of een soortgelijk tekstverwerkingsprogramma) te hanteren om taken in een esthetisch verantwoorde vormgeving in te leveren.
  • De student kan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de bronnen raadplegen en hier volgens de APA-richtlijnen naar verwijzen. 

Het opleidingsonderdeel Nederlands Schriftelijke Taalvaardigheid bereidt de student voor op verschillende opleidingsonderdelen waarin (deel)evaluaties worden afgenomen in het geschreven Nederlands. Bovendien bereidt dit opleidingsonderdeel voor op situaties in het latere werkveld waar het geschreven Nederlands kwalitatief gehanteerd dient te worden, zoals in communicatie met dove/horende klanten en partners, in het vertalen en/of ondertitelen van video's uit de Vlaamse Gebarentaal in het geschreven Nederlands en/of het schrijftolken van het gesproken Nederlands.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld via het digitale leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen
Werktijd buiten de contacturen82,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00