Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Nederlands Mondelinge Taalvaardigheid32960/2856/2223/1/07
Studiegids

Nederlands Mondelinge Taalvaardigheid

32960/2856/2223/1/07
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hellemans Ann, Vansichen Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Nederlands Mondelinge Taalvaardigheid verfijnt de student de mondelinge taalvaardigheid van het Nederlands aan de hand van praktische oefeningen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

05 – Niveau taalvaardigheid van het Nederlands: De gegradueerde drukt zich in het gesproken en geschreven Nederlands uit op het niveau C1 conform het Europees referentiekader.
De student hanteert diverse tekstsoorten in het gesproken Nederlands. 
De student hanteert een correcte uitspraak van het Algemeen Nederlands. 
De student hanteert een rijke woordenschat van de Nederlandse gesproken taal. 
De student reproduceert gedetailleerd lange gehelen die mondeling werden overgebracht. 
De student spreekt in vlotte, samenhangende zinnen met gepaste woorden. 
De student vat mondeling overgebrachte gehelen samen door hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. 

Leerinhoud

De student oefent binnen het opleidingsonderdeel Nederlands Mondelinge Taalvaardigheid op volgende aspecten:

  • vloeiend spreken in vlotte, samenhangende zinnen en met gepaste woorden;
  • goed luisteren en lange gehelen gedetailleerd onthouden;
  • samenvatten, hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden;
  • het uitbreiden van de woordenschat a.d.h.v. synoniemen, antoniemen, idiomen e.d.;
  • het schaven aan eigen werkpunten en het streven naar een correcte uitspraak in het Algemeen Nederlands.

Er komen verschillende tekstsoorten aan bod, zoals informatieve, persuasieve, instructieve en narratieve teksten. Deze situeren zich binnen verschillende contexten zoals psychologie, politiek, religie, werk, opvoeding, gezondheid, vrije tijd, nutsvoorzieningen enzovoort.

Het opleidingsonderdeel Nederlands Mondelinge Taalvaardigheid bereidt de student rechtstreeks voor op de opleidingsonderdelen Consecutief stem-, gebarentaal- en gesprekstolken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld via het digitale leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen59,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00