Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Deontologische beroepsaspecten van het tolken32961/2856/2223/1/41
Studiegids

Deontologische beroepsaspecten van het tolken

32961/2856/2223/1/41
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Roey Greetje, Vansichen Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel verwerft de student de deontologische principes, de ethiek en de beroepsaspecten die verbonden zijn aan de latere functie van tolk Vlaamse Gebarentaal.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03 – Niveau professioneel handelen: De gegradueerde vervult de rol van tolk op professionele wijze volgens de richtlijnen van de deontologische code.
De student analyseert een tolkopdracht volgens de aangeleerde begrippenkaders.
De student beschrijft het praktische aspect van het latere beroep als tolk Vlaamse Gebarentaal, zoals de boekhouding, de administratie of het (praktisch) voorbereiden en afronden van een opdracht.
De student beschrijft op welke manier hij/zij in concrete situaties ethisch verantwoord en volgens de deontologische principes zou handelen,
De student kadert het beroep van tolk Vlaamse Gebarentaal in de historische, maatschappelijke en opdrachtspecifieke context,
De student neemt in dit opleidingsonderdeel een professionele houding aan conform wat later van een tolk Vlaamse Gebarentaal verwacht zal worden.

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel Deontologie en beroepsaspecten van het tolken:

  • krijgt de student een historisch overzicht van de evolutie van het beroep en leert hij/zij de job maatschappelijk te kaderen.
  • verdiept de student zich in de deontologische principes die hij/zij zal ondertekenen alvorens aan de slag te gaan als tolk.
  • leert de student alle praktische aspecten die aan het beroep verbonden zijn, zoals het praktisch voorbereiden op een opdracht, het administratieve luik en het statuut van zelfstandige met de bijhorende boekhoudkundige verplichtingen.
  • integreert de student alle verworven vaardigheden in het oplossen van een case study.

Het opleidingsonderdeel Deontologie en beroepsaspecten van het tolken bereidt de student rechtstreeks voor op het opleidingsonderdeel Werkplekleren 4.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt beschikbaar gesteld via het digitale leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Vormen van groepsleren3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen56,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)5,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Het cijfer van de permanent uitgestelde evaluatie wordt overgenomen uit de eerste zittijd.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)5,00Het cijfer van de permanent uitgestelde evaluatie wordt overgenomen uit de eerste zittijd.

Toetsing (tekst)

De evaluatie bestaat uit een examen op het einde van het opleidingsonderdeel en een taak binnen permanente evaluatie.