Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Consecutief stemtolken32962/2856/2223/1/75
Studiegids

Consecutief stemtolken

32962/2856/2223/1/75
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Heymans Ellen, Jonckers Kristy, Van Roey Greetje, Vansichen Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Vlaamse Gebarentaal C EN geslaagd voor Vlaamse Gebarentaal D EN geslaagd voor Practicum Vlaamse Gebarentaal 1 EN simultaan te volgen met Consecutief gebarentaaltolken EN simultaan te volgen met Consecutief gesprekstolken EN (simultaan te volgen met Nederlands Mondelinge Taalvaardigheid OF eerder ingeschreven voor Nederlands Mondelinge Taalvaardigheid) EN (simultaan te volgen met Technische aspecten van het tolken OF eerder ingeschreven voor Technische aspecten van het tolken OF geslaagd voor Technische aspecten van het tolken).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Consecutief stemtolken leert de student consecutief tolken van de Vlaamse Gebarentaal naar het Nederlands.

OLR-Leerdoelen (lijst)

08 – Niveau tolken: De gegradueerde verwerkt consecutief en simultaan boodschappen vanuit het gesproken, opgenomen en geschreven Nederlands naar de gesproken, opgenomen en geschreven Vlaamse Gebarentaal en vanuit de gesproken, opgenomen en geschreven Vlaamse Gebarentaal naar het gesproken, opgenomen en geschreven Nederlands, dit alles bekwaam gebruikmakend van adequate tolkstrategieën, -technieken en -vaardigheden.
De student tolkt vlot, correct gesegmenteerd, doeltaalgericht en met de juiste prosodie; professioneel en inhoudelijk en vormelijk correct en volledig een korte monoloog consecutief van de Vlaamse Gebarentaal naar het gesproken Nederlands waarbij de intentie en communicatieve bedoelingen van de boodschap in bron- en doeltaal dezelfde zijn, dit alles door o.a. bekwaam gebruik te maken van adequate tolkstrategieën, -technieken en -vaardigheden. 

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel Consecutief stemtolken leert de student op consecutieve wijze boodschappen vertolken van de Vlaamse Gebarentaal naar het Nederlands.

Bij consecutief tolken kijkt de tolk(student) eerst naar de boodschap in de brontaal en wacht hij/zij op een pauze om vervolgens - steunend op het geheugen en/of op de genomen notities - de boodschap mondeling om te zetten naar de doeltaal.

Het opleidingsonderdeel Consecutief stemtolken bereidt de student rechtstreeks voor op het opleidingsonderdeel Simultaan stemtolken en Werkplekleren 4.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld via het digitale leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De student vertolkt consecutief een monoloog uit de Vlaamse Gebarentaal in het Nederlands (zie ook Studiewijzer).