Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Cultuur- en conversatieanalyse32965/2856/2223/1/80
Studiegids

Cultuur- en conversatieanalyse

32965/2856/2223/1/80
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Heymans Ellen, Vansichen Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Vlaamse Gebarentaal C EN geslaagd voor Vlaamse Gebarentaal D EN geslaagd voor Practicum Vlaamse Gebarentaal 1 EN geslaagd voor Dovencultuur en -gemeenschap 1 EN (simultaan te volgen met Deontologische beroepsaspecten van het tolken OF eerder ingeschreven voor Deontologische beroepsaspecten van het tolken) .
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 140,00 uren

Korte omschrijving

De student verwerft inzichten in de culturele aspecten enerzijds en de interactionele organisatie van een gesprek anderzijds en blikt vooruit naar hoe deze kennis toepassen in het latere tolkwerk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02 – Niveau empathisch handelen: De gegradueerde communiceert met diverse leden van de Vlaamse horende gemeenschap en de Vlaamse Dovengemeenschap op contextgevoelige en cultuurgevoelige wijze, met het gewenste inlevingsvermogen en met respect voor de desbetreffende cultuur, waarden en normen.
De student analyseert (gespreks)situaties aan de hand van de aangereikte culturele begrippenkaders.
De student analyseert de thematische ontwikkeling van een gesprek alsook hoe een gesprek geopend en afgesloten wordt.
De student analyseert in een mondeling gesprek elementen als de organisatie van beurtwisseling, de samenhang tussen beurten en miscommunicatie.
De student beschrijft de wijze waarop hij/zij oplossingsgericht zou handelen in een cultureel en/of conversationeel uitdagende situatie.

Leerinhoud

De student verwerft inzichten in hoe de meest alledaagse interacties of handelingen doordrenkt kunnen zijn van cultureel aangeleerde principes.

  • De student zet de filosofische bril van tolk op om niet alleen naar de aangeleerde Vlaamse Dovencultuur te kijken, maar ook naar de culturele karakteristieken van de eigen Vlaamse horende cultuur die tijdens het tolken waar nodig naar de Dove partij moet worden overgebracht.
  • De student leert hoe elke interactie doorspekt is van onzichtbare regels waar we ons toch allemaal aan lijken te houden dan wel dewelke we soms doelbewust lijken te verbreken.

Dit opleidingsonderdeel bereidt de student voor op Simultaan/consecutief (gespreks)tolken en Werkplekleren 4.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt beschikbaar gesteld via het digitale leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges35,00 uren
Werktijd buiten de contacturen101,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00

Toetsing (tekst)

De toetsing bestaat uit een schriftelijk examen met open vragen (zie ook Studiewijzer).