Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Simultaan gebarentaaltolken32967/2856/2223/1/51
Studiegids

Simultaan gebarentaaltolken

32967/2856/2223/1/51
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Heymans Ellen, Jonckers Kristy, Van Roey Greetje, Vansichen Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Consecutief gebarentaaltolken EN simultaan te volgen met Simultaan stemtolken EN simultaan te volgen met Simultaan gesprekstolken.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 112,00 uren

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Simultaan gebarentaaltolken leert de student simultaan tolken van het gesproken Nederlands naar de Vlaamse Gebarentaal.

OLR-Leerdoelen (lijst)

08 – Niveau tolken: De gegradueerde verwerkt consecutief en simultaan boodschappen vanuit het gesproken, opgenomen en geschreven Nederlands naar de gesproken, opgenomen en geschreven Vlaamse Gebarentaal en vanuit de gesproken, opgenomen en geschreven Vlaamse Gebarentaal naar het gesproken, opgenomen en geschreven Nederlands, dit alles bekwaam gebruikmakend van adequate tolkstrategieën, -technieken en -vaardigheden.
De student tolkt vlot, correct gesegmenteerd, doeltaalgericht en met de juiste prosodie; professioneel en inhoudelijk en vormelijk correct en volledig een monoloog simultaan van het gesproken Nederlands naar de ‘gesproken’ Vlaamse Gebarentaal waarbij de intentie en communicatieve bedoelingen van de boodschap in bron- en doeltaal dezelfde zijn, dit alles door o.a. bekwaam gebruik te maken van adequate tolkstrategieën, -technieken en -vaardigheden.

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel Simultaan gebarentaaltolken:

  • leert de student op simultane wijze boodschappen vertolken van het (gesproken) Nederlands naar de Vlaamse Gebarentaal.
  • treedt de student op als tolk in verschillende contexten en sectoren en wordt door middel van diverse oefeningen voorbereid op het professioneel en kwaliteitsvol functioneren als tolk Vlaamse Gebarentaal.

Bij simultaan tolken luistert de tolk(student) naar de brontaal en zet hij/zij de boodschap (quasi) tegelijkertijd om naar de doeltaal.

De opleidingsonderdelen Simultaan stemtolken, Simultaan gebarentaaltolken, Simultaan gesprekstolken en Werkplekleren 4 vormen samen het sluitstuk van de opleiding. Binnen deze opleidingsonderdelen komen alle verworven vaardigheden samen om weldra als volleerde tolk Vlaamse Gebarentaal aan de slag te gaan.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld via het digitale leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen35,00 uren
Werktijd buiten de contacturen73,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00