Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bouwconstructies 114279/2857/2223/1/02
Studiegids

Bouwconstructies 1

14279/2857/2223/1/02
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mast Pascale
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Bouwconstructies 1 behandelt de materialen en constructies die in de grond kunnen voorkomen.
Het olod Bouwconstructies 1 zorgt voor een gedegen bouwtechnische kennis.  

OLR-Leerdoelen (lijst)

04. Kwaliteit: Controleert systematisch de kwaliteit van de geleverde materialen en van de uitvoering van de bouwwerken, doet waar nodig beroep op derden.
De student analyseert de gegevens op een afleveringsbon van betonproducten.
13. Algemene bouwtechnische kennis: Handelt vanuit een gedegen algemene bouwtechnische kennis.
De student beschrijft de verschillende soorten funderingstechnieken.
De student beschrijft de verschillende uitvoeringsmethodes voor kelders.
De student licht de verschillende rioleringssystemen toe.
De student beschrijft de verschillende toestellen in een huisrioleringsstelsel.
De student schrijft een geschikte betonsamenstelling voor stortklaar beton voor.
De student beschrijft de verschillende fabricagemethodes van beton.
De student verklaart het begrip kaliber bij granulaten.
De student beschrijft een goede korrelverdeling bij granulaten.
De student geeft weer hoe de verschillende types cement gefabriceerd worden.
De student analyseert de verschillende cementbenamingen.
De student legt uit hoe gebreken bij verwerking van beton vermeden kunnen worden.
De student vergelijkt de verschillende bekistingstypes.
De student analyseert een wapeningsplan.
De student benoemt de verschillende soorten wapeningen.
De student beschrijft de verschillende soorten stenen voor metselwerk en bestrating.
De student beschrijft de verschillende fabricagemethodes van stenen voor metselwerk en bestrating.
De student beschrijft de verschillende straatsteen- en metselverbanden.

Leerinhoud

 • funderingen: op staal, grondverbetering, dieptefundering, ondermetsen
 • schade door gebrek aan fundering
 • kelders
 • rioleringen: huisrioleringen, uitvoering + leidingen
 • beton: materialen, samenstelling, fabricage, verwerking
 • mortels
 • materiaaleigenschappen algemeen
 • metselblokken (cellenbeton, silicaatsteen, gipsblokken, natuursteen, gevelsteen, snelbouwsteen)    

Werf- en/of bedrijfsbezoeken worden georganiseerd naargelang het aanbod.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap. Cursus aan te kopen via Universitas.
 • Voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn veiligheidshesje, veiligheidsschoenen en helm verplicht (aankoop veiligheidsschoenen en helm ten laste van de student).
 • Kosten en organisatie vervoer voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn ten laste van de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Practicum en/of oefeningen11,00 uren
Werktijd buiten de contacturen97,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Examen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Examen

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is vereist/verplicht tijdens de volgende contactmomenten die deel uitmaken van permanente evaluatie: werf- en/of bedrijfsbezoeken, permanente evaluatie tijdens de lesweken
 • Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
 • Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht, tenzij de student omwille van medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg van de lector om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline. De student moet zijn aanvraag steeds wettigen door het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen na aanvraag uitstel op iBaMaFlex te plaatsen (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).