Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Communicatievaardigheden130/2857/2223/1/56
Studiegids

Communicatievaardigheden

130/2857/2223/1/56
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Parade Loes
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Communicatievaardigheden behandelt de communicatie op de werf, met nadruk op de schriftelijke communicatie.

Het OLOD Communicatievaardigheden bereidt voor op een doeltreffende communicatie en samenwerking met alle belanghebbenden op de werf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

09. Communiceren: Communiceert vlot, gepast en helder met alle belanghebbenden op de bouwwerf, met specifieke aandacht voor een vlot verloop van de bouwwerkzaamheden.
De student rapporteert schriftelijk op een duidelijke manier.
De student past vergadertechnieken toe.
De student geeft heldere instructies.
De student gebruikt een zakelijke schrijfstijl.
De student schrijft correct Standaardnederlands.
De student maakt een up-to-date curriculum vitae (CV).
De student maakt een motivatiebrief.
De student maakt een up-to-date LinkedIn-profiel.

Leerinhoud

 • Schriftelijke communicatie op de werf: (werf)verslagen en opleveringen, zakelijke brieven, zakelijke e-mails, CV en rapporteren
 • Mondelinge communicatie: vergadertechnieken en instructies geven

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform DIGITAP.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Blended learning: mix online en on campus
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
 • Omschrijving: Blended learning: mix online en on campus
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Examen (schriftelijk)

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is vereist/verplicht tijdens de volgende contactmomenten die deel uitmaken van permanente evaluatie: alle contactmomenten van dit opleidingsonderdeel, permanente evaluatie tijdens de lesweken
 • Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 1 gewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment inhalen. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
 • Een student die tijdens de verplichte contactmomenten in totaal 3 of meer keer afwezig is (onwettig en/of gewettigd), krijgt een code ‘F’ van 'Fail' voor dit opleidingsonderdeel, omdat de competentiegerichte leerprocessen enkel verworven en geëvalueerd kunnen worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting. Meer informatie over de code ‘F’ vind je in het onderwijs- en examenreglement.
 • Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist, omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht, tenzij de student omwille van medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg van de lector om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline. De student moet zijn aanvraag steeds wettigen door het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen na aanvraag uitstel op iBaMaFlex te plaatsen (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).