Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Uitvoeringspraktijk wegenbouw 132287/2857/2223/1/10
Studiegids

Uitvoeringspraktijk wegenbouw 1

32287/2857/2223/1/10
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • wegenbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Houte Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Uitvoeringspraktijk wegenbouw 1 behandelt de toleranties, controles en code van goede praktijk van de reeds geziene wegenbouwconstructies.

Het olod Uitvoeringspraktijk wegenbouw 1 bereidt voor op kwaliteitscontroles en zorgt voor een gedegen bouwtechnische kennis.  

OLR-Leerdoelen (lijst)

04. Kwaliteit: Controleert systematisch de kwaliteit van de geleverde materialen en van de uitvoering van de bouwwerken, doet waar nodig beroep op derden.
De student verduidelijkt op basis van proefresultaten de kwaliteit van de wegopbouw.
De student verduidelijkt op basis van proefresultaten de kwaliteit van de riolering.
06. Documenten bouwdossier: Analyseert en gebruikt de documenten van het bouwdossier.
De student koppelt de standaard bestekteksten aan de standaard posten volgens SB250.
De student analyseert de opbouw en werkmethode van SB250.
14. WE - Bouwtechnische kennis wegenbouw: Handelt vanuit een gedegen bouwtechnische kennis van wegenbouw.
De student verklaart de keuze van uitvoeringstechnieken en proefmethoden van verschillende rijbaanverhardingen.
De student verklaart de keuze van uitvoeringstechnieken en proefmethoden van verschillende funderingen.
De student berekent de hoeveelheden grondverzet bij aanmaken talud of uitgraven sleuf.
De student berekent de helling/schuinte volgens de gegevens op het grondplan.
De student gebruikt een opgegeven schaal correct bij het meten op plan.
De student tekent een schets volgens een opgegeven schaal.

Leerinhoud

Toleranties, controles en code van goede praktijk m.b.t.:

 • gebruik van standaardbestek 250
 • opzoeken meetstaatposten volgens standaardbestek 250
 • uitwerken/beoordelen resultaten proeven (plaatproef, slagsonde, …)
 • berekenen talud
 • berekenen sleuven
 • berekenen van ingewikkelde oppervlaktes en volumes
 • berekenen grondverzet aan de hand van lengteprofiel
 • berekenen helling/schuinte volgens gegevens op grondplan
 • Tekenen/meten op schaal

Werf- en/of bedrijfsbezoeken worden georganiseerd naargelang het aanbod.

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.
 • Voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn veiligheidshesje, veiligheidsschoenen en helm verplicht (aankoop veiligheidsschoenen en helm ten laste van de student).
 • Kosten en organisatie vervoer voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn ten laste van de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Examen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Examen

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is vereist/verplicht tijdens de volgende contactmomenten die deel uitmaken van permanente evaluatie: werf- en/of bedrijfsbezoeken, permanente evaluatie tijdens de lesweken
 • Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
 • Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht, tenzij de student omwille van medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg van de lector om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline. De student moet zijn aanvraag steeds wettigen door het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen na aanvraag uitstel op iBaMaFlex te plaatsen (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).