Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Veiligheid en welzijn 132289/2857/2223/1/78
Studiegids

Veiligheid en welzijn 1

32289/2857/2223/1/78
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mast Pascale
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Veiligheid en welzijn 1 behandelt de leerstof die gekend moet zijn voor het examen VOL-VCA.

Het olod Veiligheid en welzijn 1 bereidt voor op het (laten) naleven van de regelgeving inzake veiligheid en welzijn op de bouwwerf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03. Wet- en regelgeving: Past beroepsgerelateerde wet- en regelgeving toe op de bouwwerf, met expliciete aandacht voor veiligheid en welzijn, ziet toe op de naleving en onderneemt waar nodig een gepaste actie.
De student slaagt voor de externe examinering tot het behalen van het VOL-VCA (certificaat voor 'operationeel leidinggevenden & contractors').

Leerinhoud

Leerstof nodig tot het behalen van het VOL-VCA attest


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld van de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken100,00Meer info: zie toetsing (tekst)

Toetsing (tekst)

Extra info over het examen VOL-VCA:

  • Aanwezigheid tijdens alle contactmomenten is verplicht om deel te kunnen nemen aan het examen.
  • Het examen wordt georganiseerd buiten de examenperiode.
  • De VCA-attestering wordt geëxamineerd door het NAVB.
  • Men dient minimaal 64,5% te behalen op het examen van het NAVB om het attest te bekomen. Dit resultaat komt overeen met een examenpunt van 10/20 voor dit opleidingsonderdeel. De behaalde score wordt volgens deze voorwaarde omgerekend naar een score op 20 (tot op een geheel getal).
  • Voor dit examen kan geen inhaalexamen worden aangevraagd.
  • Voor dit opleidingsonderdeel is geen 2e examenkans mogelijk.