Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Wegenbouw 12745/2857/2223/1/17
Studiegids

Wegenbouw 1

2745/2857/2223/1/17
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • wegenbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Houte Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Wegenbouw 1 behandelt de indeling, de nomenclatuur en de opbouw van wegen, waarbij de standaardbestekken 250 en 260 reeds uitgebreid aan bod komen.

Het olod Wegenbouw 1 bereidt voor op het plannen, coördineren en controleren van wegenwerken en zorgt voor een gedegen bouwtechnische kennis.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. Planning: Stelt na interpretatie van de projectplanning een efficiënt korte-termijn-uitvoeringsplan op, communiceert hierover in functie van een vlotte organisatie van de bouwwerkzaamheden, houdt rekening met de omstandigheden van de bouwwerf en stuurt het uitvoeringsplan bij waar nodig.
De student schat de volgorde der werken met betrekking tot de wegopbouw correct in.
13. Algemene bouwtechnische kennis: Handelt vanuit een gedegen algemene bouwtechnische kennis.
De student herkent de verschillende basisgrondstoffen.
14. WE - Bouwtechnische kennis wegenbouw: Handelt vanuit een gedegen bouwtechnische kennis van wegenbouw.
De student benoemt de nomenclatuur van de wegonderdelen (in bovenaanzicht en in dwarsdoorsnede) volgens het standaardbestek 250.
De student legt uit hoe wegen worden ingedeeld.
De student legt uit hoe wegen worden beheerd.
De student herkent de bouwklasse.
De student legt uit welke wegcategorieën er bestaan.
De student benoemt de toepassingen, mogelijkheden en beperkingen van de verschillende basisgrondstoffen.
De student legt de betekenis van 'dichtheid' uit.
De student legt de noodzaak van verdichten uit.
De student herkent alle voorbereidende werken en grondwerken, beschreven in SB250, die nodig zijn om daarna een weg op te bouwen.
De student benoemt machines en hun toepassing.
De student herkent machines en hun toepassing.
De student koppelt materialen aan onderfundering en fundering, voorgeschreven in SB250.
De student past de werkwijze van dichtheidsproeven toe op de werf.

Leerinhoud

 • basisstructuur
 • indeling der wegen
 • bouwklasse
 • wegcategorieën
 • nomenclatuur van de weg
 • basisgrondstoffen gebruikt in de wegenbouw
 • dichtheid
 • verdichten / verdichtingsmateriaal
 • voorbereidende werken
 • opruimen puin, afval en puin met hoogmilieurisicoprofiel (wetgeving bij bouwadministratie)
 • geologische vondsten
 • machines
 • onderfundering en fundering
 • standaardbestek 250
 • dichtheidsproeven
 • soortelijke gewichten

Werf- en/of bedrijfsbezoeken worden georganiseerd naargelang het aanbod.

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.
 • Voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn veiligheidshesje, veiligheidsschoenen en helm verplicht (aankoop veiligheidsschoenen en helm ten laste van de student).
 • Kosten en organisatie vervoer voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn ten laste van de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Practicum en/of oefeningen11,00 uren
Werktijd buiten de contacturen97,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Examen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Examen

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is vereist/verplicht tijdens de volgende contactmomenten die deel uitmaken van permanente evaluatie: werf- en/of bedrijfsbezoeken, permanente evaluatie tijdens de lesweken
 • Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
 • Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht, tenzij de student omwille van medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg van de lector om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline. De student moet zijn aanvraag steeds wettigen door het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen na aanvraag uitstel op iBaMaFlex te plaatsen (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).