Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Wegenbouwrekenen34128/2857/2223/1/39
Studiegids

Wegenbouwrekenen

34128/2857/2223/1/39
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • wegenbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lemmens Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Wegenbouwrekenen behandelt de rekenkundige kennis m.b.t. eenheden, schaal, oppervlakte en volumes en rechthoekige driehoeken.

Het olod Wegenbouwrekenen zorgt voor een gedegen basiskennis bouwkundige formules en realiseert Excel vaardigheden in een bouwkundige context.

OLR-Leerdoelen (lijst)

07. Digitale toepassingen: Gebruikt zelfstandig digitale toepassingen uit de bouwsector.
De student importeert en exporteert gegevens vanuit een rekenblad.
De student maakt modellen op welke simulaties maakt om variaties weer te geven.
De student maakt simulaties en berekeningen aan de hand van een rekenblad.
De student gebruikt standaardsoftware zoals een rekenblad om de organisatie binnen het kantoor vlot te laten verlopen op administratief vlak.
De student gebruikt een spreadsheetprogramma efficiƫnt.
De student verwerkt meetgegevens met een spreadsheetprogramma.
De student berekent goniometrische formules in een softwareprogramma.
13. Algemene bouwtechnische kennis: Handelt vanuit een gedegen algemene bouwtechnische kennis.
De student vereenvoudigt complexe vormen naar meetbare figuren.
De student berekent het gewicht van verschillende ruimtelichamen.
De student berekent de oppervlakte van verschillende ruimtelichamen.
De student berekent het volume van verschillende ruimtelichamen.

Leerinhoud

 • basis vaardigheden Excel
 • eenheden: lengte, oppervlakte, volume, kracht, moment, temperatuur, massa, gewicht, dichtheid, snelheid
 • eenheden in excel
 • oppervlaktes, volumes en gewicht
 • formules voor oppervlakte, volume en gewicht in Excel
 • werken met schaal
 • goniometrische cirkels en getallen
 • rechthoekige driehoek: sos cas toa
 • stelling van pythagoras
 • formules voor rechthoekige driehoek in Excel
 • Excel vaardigheden: formulieren, externe gegevens verwerken, opzoeken, berekeningen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks80,00Examen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Examen

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is vereist/verplicht tijdens de volgende contactmomenten die deel uitmaken van permanente evaluatie: permanente evaluatie tijdens de lesweken
 • Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
 • Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht, tenzij de student omwille van medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg van de lector om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline. De student moet zijn aanvraag steeds wettigen door het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen na aanvraag uitstel op iBaMaFlex te plaatsen (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).