Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bouwdossier wegenbouw 232292/2857/2223/1/83
Studiegids

Bouwdossier wegenbouw 2

32292/2857/2223/1/83
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • wegenbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Houte Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Bouwdossier wegenbouw 2 behandelt de overige documenten die op de werf kunnen voorkomen en die niet aan bod kwamen in het olod Bouwdossier wegenbouw 1.

Het olod Bouwdossier wegenbouw 2 bereidt voor op de coördinatie, het plannen en het behandelen van de werfadministratie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

05. Werfadministratie: Voert dagelijks de werfadministratie uit die onder de toebedeelde verantwoordelijkheid valt en zorgt op werfniveau voor de informatiedoorstroming daarvan.
De student vergelijkt offertes en controleert leveringsbonnen.
De student stelt een vorderingsstaat op tijdens verschillende fases van een wegenbouwproject en houdt daarbij rekening met prijsherzieningen.
06. Documenten bouwdossier: Analyseert en gebruikt de documenten van het bouwdossier.
De student legt verbanden tussen de verschillende documenten van een wegenbouwproject.
De student analyseert de verschillende documenten in de wegenbouw zijnde de plannen, het bestek en de meetstaat.
De student past de verschillende documenten van een complex wegenbouwdossier toe.
De student zoekt posten op in een meetstaat van een wegenbouwdossier.
De student zoekt gegevens op in een technisch en administratief bestek van een wegenbouwdossier.
De student haalt uitvoeringsgegevens uit de plannen van een wegenbouwdossier.
De student interpreteert een tijdelijk en definitief werfinrichtingsplan voor een werf.
14. WE - Bouwtechnische kennis wegenbouw: Handelt vanuit een gedegen bouwtechnische kennis van wegenbouw.
De student licht de verschillende stappen van een wegenbouwproject toe.
De student maakt een correcte en duidelijke schets van de meest gangbare details aan de hand van een bestaand detail voor complexe wegenbouwdossiers.
De student stelt alternatieven voor met betrekking tot voorgeschreven materialen.

Leerinhoud

Analyse van:

 • algemeen wegenbouw zijnde de plannen, het bestek en de meetstaat volgens SB250
 • administratieve bestek - deel uitvoering - volgens standaardbestek 250
 • technisch bestek volgens standaardbestek 250
 • opbouw van de meetstaat volgens standaardbestek 250
 • vorderingsstaat
 • nacalculatie, prijsherziening
 • dagboek der werken
 • technische fiches (TF)
 • kostprijsberekening
 • werfsignalisatieplan
 • sonderingsverslag, grondonderzoek, bodemattest
 • technisch verslag (TV)
 • V&G plan
 • leveringsbonnen en bestellingen

Werf- en/of bedrijfsbezoeken worden georganiseerd naargelang het aanbod.

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.
 • Voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn veiligheidshesje, veiligheidsschoenen en helm verplicht (aankoop veiligheidsschoenen en helm ten laste van de student).
 • Kosten en organisatie vervoer voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn ten laste van de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Examen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Examen

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is vereist/verplicht tijdens de volgende contactmomenten die deel uitmaken van permanente evaluatie: werf- en/of bedrijfsbezoeken, permanente evaluatie tijdens de lesweken
 • Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
 • Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht, tenzij de student omwille van medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg van de lector om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline. De student moet zijn aanvraag steeds wettigen door het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen na aanvraag uitstel op iBaMaFlex te plaatsen (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).