Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Waterbeheer34130/2857/2223/1/10
Studiegids

Waterbeheer

34130/2857/2223/1/10
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • wegenbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Houte Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Waterbeheer behandelt alle aspecten die te maken hebben met waterbeheer rond de wegenwerf. Daarnaast behandelt het alle rioleringswerken op een wegenwerf, met gebruik van het standaardbestek 250, de aanvullingen van Aquafin en Bovengemeentelijke rioleringen.

Het olod Waterbeheer zorgt voor een gedegen bouwtechnische praktische kennis en bereidt voor op het plannen van de wegenwerf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Planning: Stelt na interpretatie van de projectplanning een efficiƫnt korte-termijn-uitvoeringsplan op, communiceert hierover in functie van een vlotte organisatie van de bouwwerkzaamheden, houdt rekening met de omstandigheden van de bouwwerf en stuurt het uitvoeringsplan bij waar nodig.
De student schat de volgorde der rioleringswerken correct in.
Wet- en regelgeving: Past beroepsgerelateerde wet- en regelgeving toe op de bouwwerf, met expliciete aandacht voor veiligheid en welzijn, ziet toe op de naleving en onderneemt waar nodig een gepaste actie.
De student licht de wetgeving rond rioleringen en waterzuivering toe.
Documenten bouwdossier: Analyseert en gebruikt de documenten van het bouwdossier.
De student past het standaardbestek 250 toe op een dossier.
Milieu: Stuurt met een milieubewuste houding de werkzaamheden op de bouwwerf aan.
De student herkent de verschillende toepassingen inzake afval- en regenwater.
WE - Bouwtechnische kennis wegenbouw: Handelt vanuit een gedegen bouwtechnische kennis van wegenbouw.
De student licht de principes van persleidingen en doorpersingen toe.
De student benoemt de nomenclatuur van de riolering volgens het standaardbestek 250.
De student herkent de soorten riolering volgens het standaardbestek 250.
De student past de soorten riolering toe volgens het standaardbestek 250.
De student herkent en benoemt de verschillende rioleringsbuizen, hun toepassingen, mogelijkheden en beperkingen.
De student benoemt de opbouw van een toezichtput.
De student herkent en benoemt de verschillende huis- en kolkaansluitingen.
De student benoemt de toepassingen, mogelijkheden en beperkingen van de verschillende huis- en kolkaansluitingen.
De student herkent de verschillende toepassingen inzake rioolrenovatie.

Leerinhoud

 • riolering, ligging van de riolering en rioolrenovaties
 • draineringen en infiltratie
 • buffers
 • veiligheid tegen overstroming en sluizen
 • duikers
 • overstorten
 • inspectieputten
 • rioolkolken
 • huisaansluitingsputjes
 • zinker
 • pompputten
 • bufferbekken
 • oever- en bodembekleding
 • grondwerken aan waterwegen

Werf- en/of bedrijfsbezoeken worden georganiseerd naargelang het aanbod.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.
 • Voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn veiligheidshesje, veiligheidsschoenen en helm verplicht (aankoop veiligheidsschoenen en helm ten laste van de student).
 • Kosten en organisatie vervoer voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn ten laste van de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Examen
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Examen

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is vereist/verplicht tijdens de volgende contactmomenten die deel uitmaken van permanente evaluatie: werf- en/of bedrijfsbezoeken, permanente evaluatie tijdens de lesweken
 • Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
 • Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht, tenzij de student omwille van medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg van de lector om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline. De student moet zijn aanvraag steeds wettigen door het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen na aanvraag uitstel op iBaMaFlex te plaatsen (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).