Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
(Interculturele) bemiddeling34120/2857/2223/1/58
Studiegids

(Interculturele) bemiddeling

34120/2857/2223/1/58
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Parade Loes
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod (Interculturele) bemiddeling geeft inzicht in de mogelijke problemen en gevoeligheden bij communicatie.

Het olod (Interculturele) bemiddeling zorgt voor een efficiënte en constructieve samenwerking en communicatie met belanghebbenden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Samenwerken: Werkt efficiƫnt en constructief samen in een intercultureel en multidisciplinair team, is constructief kritisch m.b.t. eigen en andermans handelen voor het bepalen en bereiken van het collectieve resultaat op de bouwwerf.
De student gaat in een gesimuleerde situatie op constructieve wijze om met de moeilijkheden en de negatieve gevoelens die met interculturele ontmoetingen gepaard kunnen gaan.
De student benoemt zijn eigen referentiekader en eigen wereldbeeld.
De student relateert zijn eigen referentiekader en eigen wereldbeeld aan andere zienswijzen.
De student verkent gedragsalternatieven in interculturele situaties en past waar nodig zijn gedrag en communicatiestijl aan.
De student past de verworven kennis over andere culturen toe met respect voor de uniciteit van ieder individu.
Communiceren: Communiceert vlot, gepast en helder met alle belanghebbenden op de bouwwerf, met specifieke aandacht voor een vlot verloop van de bouwwerkzaamheden.
De student heeft inzicht in het gebruik van lichaamstaal.
De student hanteert de juiste sociale vaardigheden om in een gesimuleerde situatie de rol van leider, coach of moderator op te nemen.
De student past de geleerde bemiddelingsmodellen bewust toe in concrete situaties.
Levenslang leren: Identificeert persoonlijke ontwikkelingsnoden, volgt ontwikkelingen in de bouwsector op en deelt deze kennis met het uitvoerende projectteam.
De student reflecteert over de eigen ervaring in functie van zijn persoonlijk ontwikkelingsplan.

Leerinhoud

Het OLOD (Interculturele) bemiddeling behandelt:

 • assertieve communicatietechnieken
 • culturele eigenheden en gevoeligheden
 • emotionele intelligentie
 • coaching
 • soft skills
 • modereren 
 • rollenspelen
 • lichaamstaal 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform DIGITAP.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
 • Omschrijving: Blended learning: mix online en on campus
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
 • Omschrijving: Blended learning: mix online en on campus
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Examen (schriftelijk)
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Examen (schriftelijk)

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is vereist/verplicht tijdens de volgende contactmomenten die deel uitmaken van permanente evaluatie: alle contactmomenten van dit opleidingsonderdeel, permanente evaluatie tijdens de lesweken
 • Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 1 gewettigde afwezigheid inhalen. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
 • Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht, tenzij de student omwille van medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg van de lector om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline. De student moet zijn aanvraag steeds wettigen door het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen na aanvraag uitstel op iBaMaFlex te plaatsen (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).