Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Software34119/2857/2223/1/24
Studiegids

Software

34119/2857/2223/1/24
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Speckstadt Arne
Andere co-titularis(sen): Claes Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 83,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Software behandelt de software die nuttig is bij de werforganisatie.
Het olod Software zorgt voor een gedegen ICT-kennis.

OLR-Leerdoelen (lijst)

07. Digitale toepassingen: Gebruikt zelfstandig digitale toepassingen uit de bouwsector.
De student gebruikt enkele veelgebruikte softwareprogramma's die nuttig kunnen zijn bij het organiseren van de werf.
De student voert eenvoudige bewerkingen uit in een spreadsheetprogramma.
De student past logische functies toe in een spreadsheetprogramma.
De student verzorgt de opmaak van cellen en bestanden in een spreadsheetprogramma.
De student filtert en sorteert efficiƫnt gegevens uit een spreadsheet.
De student opent en slaat een digitale tekening op in een CAD software.
De student past basishandelingen toe om te tekenen in een CAD software.
De student maakt een lay-out van een digitale tekening en exporteert deze in een PDF.
De student meet afstanden, hoeken, oppervlaktes en volumes van digitale plannen.
De student vertelt met eigen woorden wat BIM is en opent BIM tekeningen met de bijhorende software.
De student verklaart de voordelen van het gebruik van bouwmanagement software.
De student maakt nieuwe projecten in bouwmanagement software aan en voegt de verschillende actoren toe.
De student stelt een werf- en opleveringsverslag op met behulp van een een bouwmanagement software.

Leerinhoud

 • CAD (Autocad, Pythagoras of gelijkwaardig)
 • Excel
 • Aproplan of gelijkwaardig 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Examen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Examen

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is vereist/verplicht tijdens de volgende contactmomenten die deel uitmaken van permanente evaluatie: permanente evaluatie tijdens de lesweken
 • Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
 • Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht, tenzij de student omwille van medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg van de lector om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline. De student moet zijn aanvraag steeds wettigen door het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen na aanvraag uitstel op iBaMaFlex te plaatsen (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).