Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Paper Events: Artists’ Publications as Alternative Spaces30604/2804/2223/1/01
Studiegids

Paper Events: Artists’ Publications as Alternative Spaces

30604/2804/2223/1/01
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzepakket:
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan 15 studiepunten
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan hoogstens 15 studiepunten
 • Master of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses for 15 credits
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Pas Johan
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Kunstgeschiedenis 1 en 2 en hedendaagse kunst 1 en/of 2 gevolgd hebben, of een grondig inzicht hebben in de Westerse artistieke ontwikkelingen van de 20ste eeuw.

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA6 - Een kritische positie kunnen innemen en verdedigen ten aanzien van relevante maatschappelijke, culturele, artistieke en internationale ontwikkelingen.
De student heeft inzicht in de verschillende wijzen waarop beeldende kunstenaars in de 20ste en de 21ste eeuw het boek en het tijdschrift hebben ingezet als artistiek medium.

Leerinhoud

In ‘paper events’ maken we kennis met uiteenlopende historische en actuele aspecten van het fenomeen kunstenaarspublicatie, met name het  kunstenaarsboek en aanverwanten als kunstenaarstijdschriften en kunstenaarspagina’s. Om deze ‘verborgen kunstgeschiedenis’ te leren kennen, gaan we kijken naar de oorsprong van de kunstenaarspublicatie en nemen we zelf een aantal publicaties uit de laatste drie decennia ter hand. We vragen we ons af hoe de kunstenaar het ‘drukwerk’ in kwestie geconcipieerd en gerealiseerd heeft. Misschien biedt de creatieve en kritische kijk van beeldende kunstenaars op het medium boek, pagina en magazine zelfs inzicht en inspiratie voor een hedendaagse creatie- en ontwerppraktijk.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Naast de persoonlijke notities van de student, wordt verwezen naar het boek:

Johan Pas, Multiple/Readings. 51 kunstenaarsboeken 1959-2009, AsaMer, Gent, 2011.

Op blackboard worden relevante teksten over het onderwerp (in NL en Engels) verzameld.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Pas, Johan. ‘Multiple/Readings. 51 Kunstenaarsboeken 1959-2009.’Gent: Uitgeverij Mer; 2009. Brussel: ASA Publishers; 2011.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

semester 2:  paper met mondelinge toelichting
2de examenperiode: paper met mondelinge toelichting