Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Occupied City: Antwerp & the Avant-gardes37541/2804/2223/1/52
Studiegids

Occupied City: Antwerp & the Avant-gardes

37541/2804/2223/1/52
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzepakket:
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan 15 studiepunten
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan hoogstens 15 studiepunten
 • Master of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses for 15 credits
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Pas Johan
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De vakken kunstgeschiedenis 3 en 4, en hedendaagse kunst 1 en 2 gevolgd hebben, of reeds beschikken over een grondig inzicht in de Westerse artistieke ontwikkelingen van de 19de en de 20ste eeuw.

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA4 - In functie van de ontwikkeling van de artistieke praxis zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren.
De student kan een zelf gekozen instelling, organisatie of collectief uit deze periode in een ruimer kader situeren en op een persoonlijke wijze analyseren en duiden.
MA6 - Een kritische positie kunnen innemen en verdedigen ten aanzien van relevante maatschappelijke, culturele, artistieke en internationale ontwikkelingen.
De student heeft inzicht verworven in de artistieke gebeurtenissen die plaatsvonden in een metropool als Antwerpen gedurende de 20ste en de 21ste eeuw en kan dit aanwenden om de hedendaagse situatie te duiden.

Leerinhoud

Aan de hand van beeldmateriaal en historische documentatie onderzoeken we hoe de ‘hedendaagse’ kunst in België een vorm, een gezicht en een publiek krijgt vanaf de late jaren vijftig. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan cruciale kunstenaars en hun werk, maar ook aan de kanalen die de vernieuwende strekkingen tot bij het publiek brachten (musea, kunstencentra, galerieën, kunstenaarsinitiatieven, overheidsinstellingen, kunsttijdschriften enz.). In het onderzoek vormen de paradigmawissels van een overwegend picturaal discours (constructivisme, popart, nieuwe visie, hyperrealisme) naar een conceptualistisch discours (begin jaren zeventig) en die van een modern naar een postmodern discours (jaren tachtig) een rode draad.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Naast de persoonlijke notities van de student wordt op blackboard een verzameling teksten (NL en ENG)

over het onderwerp aangeboden.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

De Standaard Kunstbibliotheek (reds.).((2007). Pas, J., Na de muur. Kunst in België sinds 1990 De Standaard Kunstbibliotheek (reds.).((2007). Pas, J., Het moderne voorbij. Kunst in België tijdens de jaren 1970 en 1980

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

semester 1: paper met mondelinge toelichting
2de examenperiode: paper met mondelinge toelichting