Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Filosofische onderzoekingen over kunst31115/2804/2223/1/12
Studiegids

Filosofische onderzoekingen over kunst

31115/2804/2223/1/12
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzepakket:
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan 15 studiepunten
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan hoogstens 15 studiepunten
 • Master of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses for 15 credits
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Crombez Thomas
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De student beschikt over de basisvaardigheden om zelfstandig een onderzoek te kunnen uitvoeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA1 - Over een artistieke en autonome houding beschikken om de (eigen) kunstpraktijk blijvend te ontwikkelen.
De student kan op een zelfstandige manier reflecteren over een kunstfilosofisch vraagstuk.
MA3 - De essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling vatten en op heldere en doordachte wijze communiceren aan vakgenoten en een extern publiek.
De student kan zijn reflectie op een verbale en/of visuele manier articuleren.
MA6 - Een kritische positie kunnen innemen en verdedigen ten aanzien van relevante maatschappelijke, culturele, artistieke en internationale ontwikkelingen.
De student heeft inzicht verworven in actuele kunstfilosofische vraagstukken.

Leerinhoud

Dit vak is een werkseminarie waarin docent en studenten samen filosofisch onderzoek doen naar de praktijk van de kunst vandaag. 

Elk jaar wordt rond een ander thema gewerkt.

Centrale vragen die aan bod kunnen komen zijn:

 • Hoe herken ik een kunstwerk?
 • Wat is het verschil tussen een beeldend en een performatief (theatraal) kunstwerk?
 • Wat is het statuut van het ambacht in de kunst van vandaag?
 • Is het onderscheid tussen vrije en toegepaste kunst nog relevant?
 • Kan een esthetiek een politieke betekenis hebben?
 • Is een ontwerper moreel verantwoordelijk voor wat z/hij maakt?
 • Wat betekent "intellectueel eigendom" in het artistieke domein?

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De docent levert teksten ter ondersteuning van de collegebijeenkomsten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges60,00 uren
Practicum en/of oefeningen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De aanwezigheid van de student tijdens de colleges is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel.

De toetsing gebeurt aan de hand van:

 1. permanente evaluatie
 2. geschreven rapport (paper) over het uitgevoerde onderzoek
 3. evaluatie van debatten die plaatsvinden tijdens de collegebijeenkomsten