Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Pop Culture28655/2804/2223/1/83
Studiegids

Pop Culture

28655/2804/2223/1/83
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzepakket:
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan 15 studiepunten
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan hoogstens 15 studiepunten
 • Master of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses for 15 credits
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Ubben Eric
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Popcultuur als fenomeen is van alle tijden. Sporen van zogenaamde lage cultuur zijn te vinden in de graffiti en straatoptredens in de Romeinse tijd. Een ander interessant aspect is de notie dat "popcultuur" zelden als statisch kan worden gecategoriseerd. Vroege uitingen van populaire cultuur, zoals Jazzmuziek (geworteld in de bordelen van New Orléans in het begin van de twintigste eeuw) of stripverhalen (vaak ingevoegd in de populaire pers), evolueerden op lange termijn van lage naar hoge cultuur. Popcultuur zal geen onderwerpen behandelen die verband houden met hedendaagse/specifieke kunstgeschiedenis of filmgeschiedenis. Wel zal aandacht worden besteed aan aspecten van populaire muziek, stripverhalen en subcultuur.

Begincompetenties (tekst)

De studenten hebben een behoorlijke kennis van de cultuurgeschiedenis en zijn in staat academisch Engels te begrijpen en te lezen. Zij kunnen zelfstandig onderzoek doen en in teamverband aan opdrachten werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA6 - Een kritische positie kunnen innemen en verdedigen ten aanzien van relevante maatschappelijke, culturele, artistieke en internationale ontwikkelingen.
De student heeft inzicht in de geschiedenis en de ontwikkeling van diverse vormen van populaire cultuur.

Leerinhoud

De cursus is opgedeeld in capita selecta die ons in staat stellen om ongestoord te surfen door een schromelijk onderbelicht aspect in de cultuurgeschiedenis. In het antieke Rome treffen we bijvoorbeeld vormen van graffiti aan. Maar de echte grote doorbraak vindt plaats in het industriƫle tijdperk en de opkomst van een middenklasse. De snelle opeenvolging van uitvindingen maakte het mogelijk om nieuwe publieken te bereiken.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Vormen van groepsleren60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

sem2: paper
2de examenperiode: paper