Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Belichaming ontrafeld35200/2871/2223/1/14
Studiegids

Belichaming ontrafeld

35200/2871/2223/1/14
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Master in Dance
 • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Terclaevers Iris
Andere co-titularis(sen): Epifanio Renata Lamenza
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Belichaming Ontrafeld is een opleidingsonderdeel dat noties van belichaming zal bevragen en benaderen vanuit verschillende perspectieven. Het doel is om te reflecteren, te ervaren, over te dragen en diverse en inclusieve praktijken toe te passen om zo het gedeelde discoursen en praktijken binnen het dans- en onderwijsveld te diversifiëren door het presenteren van perifere praktijken, lichamen en problemen die gewoonlijk buiten deze ruimtes worden gehouden.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Ontwikkelt en verwoordt lichamelijk vakmanschap door middel van verworven instrumenten en technieken
Betwist en hercontextualiseert verworven technieken en methoden
Definieert, breidt tools en methodologieën uit door het betrekken van belichaamd onderzoek
Bouwt een belichaamd kennisarchief op
Erkent en vertaalt zijn belichaamd bewustzijn
Erkent diverse lichamen en belichaamde praktijken in sociale en artistieke context
Experimenteert met, reflecteert en dialogeert met verschillende belichaamde praktijken

Leerinhoud

Wanneer we nadenken over belichaamde praktijken, is het eerste probleem dat we tegenkomen: over welke lichamen hebben we het ? Het ontrafelen van belichaming komt voort uit de dringende nood om de gedeelde discoursen en praktijken binnen het dans- en onderwijsveld te diversifiëren door perifere praktijken, lichamen en problematieken te presenteren die gewoonlijk buiten deze ruimtes worden gehouden.

In de eerste week werken de studenten met een hoofddocent-kunstenaar die zijn/haar perspectief en praktijk deelt en de studenten handvatten biedt om aan hun project te werken, maar vooral het begrip 'belichaming' bevraagt door het vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

In de tweede week werken de master dansstudenten, bachelor dansstudenten en externe partners voor de eerste keer samen in het symposium "Embodying Diversity". Samengebracht door de gesdeelde wens om onderzoek te doen naar diversiteit en inclusiviteit binnen dans en institutionele contexten, gaan we partnerschappen aan met kunstenaars en gezelschappen die actief zijn in het internationale sociaal-artistieke veld. "Embodying Diversity" is een 4-daags symposium waar 8 kunstenaars hun artistieke praktijk en visie op belichaming en diversiteit komen delen in de vorm van workshops en lezingen. Om een inclusieve en diverse groep deelnemers te vormen, werken we naast de master en bachelor dansstudenten samen met organisaties als KunstZ en platform K om deel te nemen aan het symposium, hiermee beogen we een duurzame, diverse en inclusieve werkwijze te implementeren.

Unravelling Embodiment is gericht op het reflecteren, ervaren, overdragen en implementeren van diverse en inclusieve praktijken vanuit een micro en macro perspectief in de eigen belichaamde praktijk.Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Zie Trotter (studiegids)
 • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Beoordeling artistieke praktijk50,00
Semester 1Reflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator