Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Artistieke praxis: toolbox35202/2871/2223/1/82
Studiegids

Artistieke praxis: toolbox

35202/2871/2223/1/82
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Master in Dance
 • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Terclaevers Iris
Andere co-titularis(sen): De Smedt Christine, Epifanio Renata Lamenza
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In Artistieke Praktijk: Toolbox krijgen studenten een overzicht van de opleiding, presenteren hun voorlopig masterproject aan hun medestudenten en maken kennis met verschillende methodologieën en instrumenten voor artistiek onderzoek.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Organiseert een duurzame artistieke praktijk om de belichaamde praktijk uit te breiden
Investeert in belichaamde praktijken om de eigen artistieke praktijk te verdiepen
Definieert en implementeert gepaste methodologieën voor de eigen artistieke praktijk
5. Bouwt, door dialoog en overdracht, een duurzame praktijk op in een artistieke omgeving
Vertaalt relevante (zelf)-reflecties naar de eigen artistieke praktijk
Begrijpt de verworven onderzoeksmethodologieën en past deze toe in de eigen praktijk
8. Construeert, door vertaling naar en interactie met de samenleving, een zich ontwikkelende praktijk
Is in staat zijn artistieke praktijk op een consistente manier uit te werken en te delen met anderen

Leerinhoud

De masteropleiding start met een intensieve uitwisseling tussen de nieuwe lichting studenten en het coördinerende team.
 In het eerste deel van de cursus krijgen de studenten een overzicht van het masterprogramma: hoe het in zijn werk gaat, de modules en opleidingsonderdelen worden besproken, er wordt ingegaan op het Vademecum en de Trotter (studiegids), er wordt gesproken over de masterproef en mentorsessies.
In het tweede deel van de cursus zal de hoofddocent-artiest verschillende methodologieën in artistiek onderzoek presenteren en handvatten aanreiken voor de studenten om hun masterproject te delen, te reflecteren en te presenteren aan hun medestudenten en het aanwezige team. Discussies, reflecties, lezen en studiopraktijk zullen betrekking hebben op het creëren van kaders en methodologieën om belichaamde praktijk- en onderzoeksaspecten binnen hun artistieke praktijk te erkennen.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Zie Trotter (studiegids)
 • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Beoordeling artistieke praktijk50,00
Semester 1Reflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator