Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Belichaamd cureren35207/2871/2223/1/58
Studiegids

Belichaamd cureren

35207/2871/2223/1/58
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Master in Dance
 • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Terclaevers Iris
Andere co-titularis(sen): Epifanio Renata Lamenza
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In Belichaamd Cureren verdiepen de deelnemers zich in de geschiedenis van curatie en live arts, worden verschillende invalshoeken en curatoriële praktijken onder de loep genomen, en nemen de deelnemers het modernistische gebouw van Kunstencentrum deSingel als speelterrein om een live kunst tentoonstelling te organiseren.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Ontwikkelt en verwoordt lichamelijk vakmanschap door middel van verworven instrumenten en technieken
Maakt kennis met de geschiedenis van curatie en live kunst
4. Deelt het belichaamde vakmanschap binnen het artistieke veld
Vertaalt belichaamde methodologieën naar het artistieke veld
Onderzoekt hoe de verworven belichaamde kennis ten dienste staat van de artistieke praktijk
Draagt passende elementen van hun belichaamde artistieke praktijk over in een artistieke context
Implementeert curatoriële tools in een tastbare en deelbare artistieke output

Leerinhoud

Live performance wint steeds meer terrein in de beeldende kunstwereld. Hoewel er in de loop van de 20e eeuw veel momenten van live kunst zijn geweest binnen beeldende kunstcontexten, is het pas sinds de jaren 2000 dat de invloed ervan wijdverspreid en structureel werd binnen gevestigde beeldende kunstinstellingen. Hoe beïnvloedt live kunst de manier waarop musea werken? En hoe biedt de context van het museum nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van live arts?
Tijdens een uitwisseling van een week tussen de residenten van de Master Dance en de curatoren-in-wording van Curatorial Studies verdiepen de deelnemers zich in de geschiedenis van curatie en live arts, worden verschillende invalshoeken en curatoriële praktijken onder de loep genomen, en nemen de deelnemers het modernistische gebouw van Kunstencentrum deSingel als speelterrein om een live arts tentoonstelling te organiseren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Zie Trotter (studiegids)
 • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht50,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator