Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Belichaamde theorie35212/2871/2223/1/34
Studiegids

Belichaamde theorie

35212/2871/2223/1/34
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
    Afstudeerrichting:
    • Dans
  • Master in Dance
  • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Terclaevers Iris
Andere co-titularis(sen): Epifanio Renata Lamenza
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Hoe belichaam je theorie? Deze vraag is relevant voor elke artistieke praktijk. Sinds de opkomst van de conceptuele dans in de jaren zestig en de introductie van het concept 'expanded choreography' in de jaren negentig, vindt de relatie tussen theorie en praktijk plaats in een scherpe en voortdurende dialoog. Vandaag bouwen we in de kunstcreatie voort op de erfenis van deze periodes, terwijl tegelijkertijd de grenzen tussen deze kennisvelden steeds vloeiender worden.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Ontwikkelt en verwoordt lichamelijk vakmanschap door middel van verworven instrumenten en technieken
Is in staat theoretische kaders te vertalen naar belichaamde kennis en deze te verweven met de eigen artistieke praktijk
Investeert in belichaamde praktijken als een middel om theorie te ontwikkelen
7. Zet vakmanschap en belichaamde kennis in andere settings in
Daagt de rol van de belichaamde kennis in de samenleving uit
Implementeert relevante belichaamde kennis in verschillende omstandigheden
Vertaalt de belichaamde methodologie├źn om met de maatschappij in wisselwerking te kunnen treden

Leerinhoud

Embodied Theory is gericht op de alliantie tussen de fysieke creatieve praktijk en theoretisch onderzoek. In deze cursus zullen we onderzoeken hoe de structuur van de rede kan worden opgebouwd door middel van de details van onze belichaming en hoe we dit praktisch kunnen integreren, hierrond kunnen samenwerken, en vooruitgang kunnen boeken met en vanuit theoretische teksten in ons creatief onderzoek. We zullen bespreken hoe en wanneer kennis contextueel kan worden toegepast in de studio via verschillende instrumenten, variërend van neurowetenschappen over kunstgeschiedenis tot filosofie. Studenten worden begeleid in het ontwikkelen van een korte vorm gebaseerd op een theoretische tekst gelinkt aan hun onderzoeksvraag. Deze korte vorm zal op zijn beurt uitmonden in een geschreven voorstel waarin een systeem van referenties is vervat, geboren uit de kruisbestuiving van de tekst en het studiowerk.

Embodied Theory wil studenten in staat stellen om kritisch en dynamisch onderzoek te doen naar academische kennis en methodes van dansonderzoek.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Zie Trotter (studiegids)
  • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Beoordeling artistieke praktijk50,00
Semester 1Reflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator