Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Artistieke praxis: scenografie en kostuum - expanded37091/2871/2223/1/94
Studiegids

Artistieke praxis: scenografie en kostuum - expanded

37091/2871/2223/1/94
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Master in Dance
 • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Terclaevers Iris
Andere co-titularis(sen): Epifanio Renata Lamenza
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel schetst, bespreekt en reflecteert uitgebreide noties in scenografie en kostuum binnen de danscontext. Bovendien zullen de studenten de verworven tools en reflecties toepassen in hun Masterproeven.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Organiseert een duurzame artistieke praktijk om de belichaamde praktijk uit te breiden
Past aspecten van scenografie en kostuum toe in de artistieke praktijk
5. Bouwt, door dialoog en overdracht, een duurzame praktijk op in een artistieke omgeving
Onderzoekt en verdiept zich in verschillende praktijken van scenografie en kostuum
Verkennen van en experimenteren met concepten van scenografie en kostuum en deze omzetten in belichaamde kennis
Kan de verworven basiskennis van scenografie en kostuum vertalen en overdragen
8. Construeert, door vertaling naar en interactie met de samenleving, een zich ontwikkelende praktijk
Onderzoekt het vakgebied van de scenografie en het kostuum, om te begrijpen hoe het functioneert in een bredere artistieke, politieke, economische en/of sociale context

Leerinhoud

Hoewel de praktijk van de scenograaf en de kostuumontwerper algemeen gezien wordt als een praktijk in samenwerking met de regisseur en/of de choreograaf, worden deze processen zelden met elkaar in verband gebracht in de educatieve context. Door deze praktijken binnen het Master dansprogramma te brengen, kan de danskunstenaar scenografie en kostuum niet alleen zien als elementen om de creatie te ondersteunen, maar ook als middelen en instrumenten om een voorstelling te onderzoeken, te creëren en te definiëren. Het doel is om de dialoog tussen de student en zijn praktijk verder uit te breiden door een uitwisseling aan te gaan met verschillende docent-kunstenaars die hun praktijk, onderzoek en perspectieven over deze onderwerpen zullen delen.

De cursus wordt verdeeld in twee segmenten, scenografie en kostuum. De cursus wordt begeleid door docenten die kunstenaars-practitioners en onderzoekers zijn met verschillende achtergronden. Zij verweven praktijk en theorie in hun eigen werk en delen hun methodes, zorgen en strategieën in het veld. Dit biedt de student handvatten om hun Master project uit te voeren en te relateren.

Samen zien we dat de verstrengeling van deze perspectieven niet alleen bijdraagt aan een breder begrip van scenografie en een uitgebreidere notie van kostuum, maar ook aan nieuwe manieren om dans waar te nemen, samen te stellen en te creëren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Zie Trotter (studiegids)
 • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Beoordeling artistieke praktijk50,00
Semester 1Reflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator