Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Masterproef Dans32846/2871/2223/1/03
Studiegids

Masterproef Dans

32846/2871/2223/1/03
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
    Afstudeerrichting:
    • Dans
  • Master in Dance
  • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Titularis: Terclaevers Iris
Andere co-titularis(sen): De Smedt Christine, Epifanio Renata Lamenza
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar) of 31.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De masterproef volgt de student gedurende het gehele traject van de Master Dans. Hoewel dit vooral een individueel proces is, reikt de opleiding instrumenten aan om de masterproef te ondersteunen, te ontwikkelen en te creëren in gesprek met mentoren, medestudenten en het Master Dansteam. De noties, methoden en praktijken die in de voorgaande modules zijn gedeeld, worden geïmplementeerd in de uitkomsten die door de student worden voorgesteld.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Ontwikkelt en verwoordt lichamelijk vakmanschap door middel van verworven instrumenten en technieken
1. Ontwikkelt en verwoordt lichamelijk vakmanschap door middel van verworven instrumenten en technieken
2. Organiseert een duurzame artistieke praktijk om de belichaamde praktijk uit te breiden
2. Organiseert een duurzame artistieke praktijk om de belichaamde praktijk uit te breiden
3. Reflecteert en onderzoekt op vragen en ervaringskennis om de eigen artistieke praktijk te verdiepen
3. Reflecteert en onderzoekt op vragen en ervaringskennis om de eigen artistieke praktijk te verdiepen
4. Deelt het belichaamde vakmanschap binnen het artistieke veld
4. Deelt het belichaamde vakmanschap binnen het artistieke veld
5. Bouwt, door dialoog en overdracht, een duurzame praktijk op in een artistieke omgeving
5. Bouwt, door dialoog en overdracht, een duurzame praktijk op in een artistieke omgeving
6. Is in staat het artistieke veld te onderzoeken om de eigen praktijk te voeden en zich dienovereenkomstig te positioneren
6. Is in staat het artistieke veld te onderzoeken om de eigen praktijk te voeden en zich dienovereenkomstig te positioneren
7. Zet vakmanschap en belichaamde kennis in andere settings in
7. Zet vakmanschap en belichaamde kennis in andere settings in
8. Construeert, door vertaling naar en interactie met de samenleving, een zich ontwikkelende praktijk
8. Construeert, door vertaling naar en interactie met de samenleving, een zich ontwikkelende praktijk
9. Investeert, door te resoneren binnen het sociaal-politieke en economische klimaat, in de wederkerige relatie tussen de eigen artistieke praktijk en de samenleving
9. Investeert, door te resoneren binnen het sociaal-politieke en economische klimaat, in de wederkerige relatie tussen de eigen artistieke praktijk en de samenleving

Leerinhoud

De Masterproef volgt de student gedurende het gehele traject van de MA Dans. Hoewel dit vooral een individueel proces is, heeft de opleiding instrumenten aangereikt om de Masterproef te ondersteunen, te ontwikkelen en te creëren in gesprek met mentoren, medestudenten en het Master team. De noties, methoden en praktijken die in de voorgaande modules zijn gedeeld, worden geïmplementeerd in de uitkomsten die door de student worden voorgesteld.

De masterpoef wordt begeleid door docent-kunstenaar(s) met verschillende achtergronden. In de eerste werkperiode zullen studenten collectief en individueel hun masterproef delen, waarbij ze een eerste try-out van hun resultaten presenteren onder begeleiding van de docent. Op dit punt in hun traject verwachten we dat studenten hun belichaamd artistiek onderzoek zowel op fysiek als cognitief niveau presenteren, uitvoeren en uitwerken, maar nog tijd hebben om het te ontwikkelen tot aan de Master Jury. In de laatste werkperiode zal de tutor studenten individueel en collectief begeleiden voor hun Master project presentaties.

De Master jury vindt plaats voor alle studenten aan het einde van het programma. Het individuele belichaamde artistieke onderzoek dat gedurende het gehele traject wordt uitgevoerd, wordt geëvalueerd door een panel van interne en externe juryleden, en wordt gepresenteerd in drie delen: een mondelinge presentatie, waarin de student zijn onderzoeksproject presenteert en in dialoog gaat met de jury; een schriftelijk onderdeel, waarin de student zijn onderzoek en het theoretische kader dat de artistieke praktijk ondersteunt, uitwerkt en contextualiseert en waarop kritisch wordt gereflecteerd; en een performatief evenement, waarin de student zijn belichaamde artistieke onderzoek presenteert in dialoog met zijn onderzoeksvragen en het schriftelijke onderdeel. Door middel van deze drie componenten toont de student een belichaamde kennis, onafhankelijk denken en originaliteit in hun verwezenlijking van competenties en leerdoelen. Een meer gedetailleerde beschrijving van dit opleidingsonderdeel is te vinden in het Vademecum Masterproef.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Zie Trotter (studiegids)
  • Zie Vademecum
  • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen420,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht30,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht60,00
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks10,00

Toetsing (tekst)

Performatief event: projectopdracht 60%
Schriftelijk deel: onderzoeksopdracht 30%
Mondelinge presentatie: reflectieopdracht in de examenreeks 10%


Voor de toetsvormen projectopdracht en de reflectieopdracht in de examenreeks is geen tweede examenkans mogelijk.
Het cijfer voor de toetsvorm projectopdracht en de reflectieopdracht in de examenreeks van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode.